Codul Fiscal - Art. 124^24

Clauza de delimitare

  • Art. 124^24
1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor naţionale sau celor bazate pe tratatele la care România este parte şi ale căror prevederi au în vedere eliminarea sau evitarea dublei impozitări a dobânzilor şi a redevenţelor.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf