Codul Fiscal - Art. 124^22

Frauda si abuz

  • Art. 124^22
1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

(1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului.

(2) România poate, în cazul tranzacţiilor pentru care motivul principal sau unul dintre motivele principale este frauda, evaziunea fiscală sau abuzul, să retragă beneficiile stabilite prin prezentul capitol sau poate să refuze aplicarea lui.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf