Codul Fiscal - Art. 124^20

Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent

 • Art. 124^20
2 August 2013

Ordonanta nr. 16 din 30 Iulie 2013

 • Text modificat

Text Nou

- porez na dobit, în Croaţia;

31 Decembrie 2009

Hotarare nr. 1620 din 29 decembrie 2009

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Abrogat

24. În cazul Bulgariei tipul de impozit la care este supusă o întreprindere este korporativen dank.

13 Octombrie 2009

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009

 • Text modificat

Text Nou

- korporativen danăk în Bulgaria;

29 Decembrie 2006

Hotarare nr. 1861 din 21 decembrie 2006

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

24. În cazul Bulgariei tipul de impozit la care este supusă o întreprindere este korporativen dank.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

 • Text modificat

Text Nou

În sensul prezentului capitol:

a) termenul întreprindere a unui stat membru înseamnă orice întreprindere:

 • (i) care îmbracă una dintre formele enumerate în această privinţă în lista prevăzută la art. 124^26; şi
 • (ii) care, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, este considerată ca fiind rezidentă în acel stat membru şi nu este considerată, în înţelesul unei convenţii de evitare a dublei impuneri pe venit şi pe capital încheiată cu un stat terţ, ca fiind rezident în scopul impozitării în afara Comunităţii; şi
 • (iii) care este supusă unuia dintre următoarele impozite, fără a fi scutită de impozit, sau unui impozit care este identic ori, în esenţă, similar şi care este stabilit după data de intrare în vigoare a prezentului articol, în plus sau în locul acelor impozite existente:
  • - impozitul societăţilor/vennootschapsbelasting, în Belgia;
  • - selskabsskat, în Danemarca;
  • - Korperschaftsteuer, în Germania;
  • - phdros eisodematos uomikou prosopon, în Grecia;
  • - impuesto sobre sociedades, în Spania;
  • - impot sur les societes, în Franţa;
  • - corporation tax, în Irlanda;
  • - imposta sul reddito delle persone giuridiche, în Italia;
  • - impot sur le revenu des collectivites, în Luxemburg;
  • - vennootschapsbelasting, în Olanda;
  • - Korperschaftsteuer, în Austria;
  • - imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas, în Portugalia;
  • - vhteisoien tulovero/în komstskatten, în Finlanda;
  • - statlîn g în komstskatt, în Suedia;
  • - Corporation tax, în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
  • - dan z prijmu pravnickych osob, în Republica Cehă;
  • - tulumaks, în Estonia;
  • - phdros eisodematos, în Cipru;
  • - uznemumu ienakuma nodoklis, în Letonia;
  • - pelno mokestis, în Lituania;
  • - tarsasagi ado, în Ungaria;
  • - taxxa fuq l-income, în Malta;
  • - todatek dochodowy od osob prawnych, în Polonia;
  • - davek od dobicka praznih oseb, în Slovenia;
  • - dan z prijmov pravnickych osob, în Slovacia;
  • - impozitul pe profit, în România;

b) o întreprindere este o întreprindere asociată a unei alte întreprinderi dacă, cel puţin:

 • (i) prima întreprindere are o participare minimă directă de 25% în capitalul celei de-a doua întreprinderi; sau
 • (ii) cea de-a doua întreprindere are o participare minimă directă de 25% în capitalul primei întreprinderi; sau
 • (iii) o întreprindere terţă are o participare minimă directă de 25% atât în capitalul primei companii, cât şi în al celei de-a doua.

Participările în capitalul social trebuie să fie deţinute numai la întreprinderile rezidente pe teritoriul Comunităţii Europene;

c) termenul sediu permanent înseamnă un loc fix de afaceri situat într-un stat membru, prin care se desfăşoară în întregime sau în parte activitatea unei întreprinderi rezidente într-un alt stat membru.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf