Codul Fiscal - Art. 124^17

Data aplicarii

  • Art. 124^17
1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Prevederile prezentului capitol, reprezentând transpunerea Directivei nr. 2003/48/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind impunerea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, cu amendamentele ulterioare, se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf