Codul Fiscal - Art. 12^1

Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene

  • Art. 12^1
2 Mai 2006

Ordonanta de urgenta nr. 33 din 19 aprilie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Ministrul finanţelor publice va dispune prin ordin măsurile necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă şi schimb de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi impozitului pe venit.
7 Decembrie 2004

Ordonanta de urgenta nr. 123 din 24 noiembrie 2004

  • Text modificat

Text Abrogat

Se interzice cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor, cu excepţia celor care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital ori a părţilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fără a fi adusă la cunoştinţa autorităţii fiscale competente, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea operaţiunii de cesionare sau înstrăinare.
24 Noiembrie 2004

Legea nr. 494 din 12 noiembrie 2004

  • Text modificat

Text Nou

Se interzice cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor, cu excepţia celor care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital ori a părţilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fără a fi adusă la cunoştinţa autorităţii fiscale competente, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea operaţiunii de cesionare sau înstrăinare.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf