Codul Civil - Art. 964

Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii

  • Art. 964
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Rudele defunctului vin la moştenire în următoarea ordine:

  • a) clasa întâi: descendenţii;
  • b) clasa a doua: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi;
  • c) clasa a treia: ascendenţii ordinari;
  • d) clasa a patra: colateralii ordinari.

(2) Dacă în urma dezmoştenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiată nu pot culege întreaga moştenire, atunci partea rămasă se atribuie rudelor din clasa subsecventă care îndeplinesc condiţiile pentru a moşteni.

(3) Înăuntrul fiecărei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu defunctul înlătură de la moştenire rudele de grad mai îndepărtat, cu excepţia cazurilor pentru care legea dispune altfel.

(4) Între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad, moştenirea se împarte în mod egal, dacă legea nu prevede altfel.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf