Codul Civil - Art. 918

Cazurile care nu constituie posesie

  • Art. 918
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Nu constituie posesie stăpânirea unui bun de către un detentor precar, precum:

  • a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;
  • b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, faţă de nuda proprietate;
  • c) fiecare coproprietar, în proporţie cu cotele-părţi ce revin celorlalţi coproprietari;
  • d) orice altă persoană care, deţinând temporar un bun al altuia, este obligată să îl restituie sau care îl stăpâneşte cu îngăduinţa acestuia.

(2) Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai în cazurile şi limitele prevăzute de lege.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf