Codul Civil - Art. 902

Actele sau faptele supuse notarii

 • Art. 902
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Drepturile, faptele sau alte raporturi juridice prevăzute la art. 876 alin. (2) devin opozabile terţelor persoane exclusiv prin notare, dacă nu se dovedeşte că au fost cunoscute pe altă cale, în afara cazului în care din lege rezultă că simpla cunoaştere a acestora nu este suficientă pentru a suplini lipsa de publicitate. În caz de conflict de drepturi care provin de la un autor comun, dispoziţiile art. 890 - 892, 896 şi 897 se aplică în mod corespunzător.

(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, sunt supuse notării în cartea funciară:

 • 1. punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri;
 • 2. cererea de declarare a morţii unei persoane fizice, hotărârea judecătorească de declarare a morţii şi cererea de anulare sau de rectificare a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii;
 • 3. calitatea de bun comun a unui imobil;
 • 4. convenţia matrimonială, precum şi modificarea sau, după caz, înlocuirea ei;
 • 5. destinaţia unui imobil de locuinţă a familiei;
 • 6. locaţiunea şi cesiunea de venituri;
 • 7. aportul de folosinţă la capitalul social al unei societăţi;
 • 8. interdicţia convenţională de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris;
 • 9. vânzarea făcută cu rezerva dreptului de proprietate;
 • 10. dreptul de a revoca sau denunţa unilateral contractul;
 • 11. pactul comisoriu şi declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere unilaterală a contractului;
 • 12. antecontractul şi pactul de opţiune;
 • 13. dreptul de preempţiune născut din convenţii;
 • 14. intenţia de a înstrăina sau de a ipoteca;
 • 15. schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garanţii reale asupra creanţei ipotecare;
 • 16. deschiderea procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum şi închiderea acestei proceduri;
 • 17. sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
 • 18. acţiunea în prestaţie tabulară, acţiunea în justificare şi acţiunea în rectificare;
 • 19. acţiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acţiunea în partaj, acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate, acţiunea revocatorie, precum şi orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise;
 • 20. punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârşită printr-o faptă prevăzută de legea penală.

(3) În sensul prezentului articol, prin terţi se înţelege orice persoană care a dobândit un drept real sau un alt drept în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf