Codul Civil - Art. 746

Cazurile de stingere a uzufructului

  • Art. 746
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Uzufructul se stinge pe cale principală prin:

  • a) moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalităţii juridice;
  • b) ajungerea la termen;
  • c) consolidare, atunci când calitatea de uzufructuar şi de nud proprietar se întrunesc în aceeaşi persoană;
  • d) renunţarea la uzufruct;
  • e) neuzul timp de 10 de ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanţe.

(2) Uzufructul se stinge prin decesul ori, după caz, încetarea existenţei juridice a uzufructuarului chiar dacă termenul nu s-a împlinit.

(3) În cazul imobilelor sunt aplicabile dispoziţiile în materie de carte funciară.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf