Codul Civil - Art. 2073

Domeniul de aplicare

  • Art. 2073
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică activităţii persoanelor care:

  • a) acţionează ca intermediar în cadrul burselor de valori şi al pieţelor reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate;
  • b) au calitatea de agent sau broker de asigurări şi reasigurări;
  • c) prestează un serviciu neremunerat în calitate de agent.

(2) Nu constituie agent, în înţelesul prezentului capitol, persoana care:

  • a) are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice, având drept de reprezentare a acesteia;
  • b) este asociat ori acţionar şi este împuternicită în mod legal să îi reprezinte pe ceilalţi asociaţi sau acţionari;
  • c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau administrator-sechestru în raport cu comitentul.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf