Codul Civil - Art. 196

Cauzele de nulitate

 • Art. 196
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau, după caz, declarată de instanţa judecătorească numai atunci când:

 • a) lipseşte actul de înfiinţare sau nu a fost încheiat în forma autentică în situaţiile anume prevăzute de lege;
 • b) toţi fondatorii sau asociaţii au fost, potrivit legii, incapabili, la data înfiinţării persoanei juridice;
 • c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri;
 • d) lipseşte autorizaţia administrativă necesară pentru înfiinţarea acesteia;
 • e) actul de înfiinţare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate;
 • f) actul de înfiinţare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaţilor ori capitalul social subscris şi vărsat;
 • g) s-au încălcat dispoziţiile legale privind patrimoniul iniţial sau capitalul social minim, subscris şi vărsat;
 • h) nu s-a respectat numărul minim de fondatori sau asociaţi prevăzut de lege;
 • i) au fost nesocotite alte dispoziţii legale imperative prevăzute sub sancţiunea nulităţii actului de înfiinţare a persoanei juridice.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a), c) - g) se sancţionează cu nulitatea absolută.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf