Codul Civil - Art. 1930

Cazurile generale de incetare

  • Art. 1930
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Sub rezerva unor dispoziţii legale speciale, contractul încetează şi societatea se dizolvă prin:

  • a) realizarea obiectului societăţii sau imposibilitatea neîndoielnică a realizării acestuia;
  • b) consimţământul tuturor asociaţilor;
  • c) hotărârea instanţei, pentru motive legitime şi temeinice;
  • d) împlinirea duratei societăţii, cu excepţia cazului în care se aplică dispoziţiile art. 1.931;
  • e) nulitatea societăţii;
  • f) alte cauze stipulate în contractul de societate.

(2) Societatea care intră în dizolvare se lichidează.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf