Codul Civil - Art. 1710

Efectele garantiei

  • Art. 1710
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) În temeiul obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor, cumpărătorul poate obţine, după caz:

  • a) înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia;
  • b) înlocuirea bunului vândut cu un bun de acelaşi fel, însă lipsit de vicii;
  • c) reducerea corespunzătoare a preţului;
  • d) rezoluţiunea vânzării.

(2) La cererea vânzătorului, instanţa, ţinând seama de gravitatea viciilor şi de scopul pentru care contractul a fost încheiat, precum şi de alte împrejurări, poate dispune o altă măsură prevăzută la alin. (1) decât cea solicitată de cumpărător.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf