Codul Civil - Art. 1477

Plata facuta unui tert

  • Art. 1477
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Plata făcută unei alte persoane decât cele menţionate la art. 1.475 este totuşi valabilă dacă:

  • a) este ratificată de creditor;
  • b) cel care a primit plata devine ulterior titularul creanţei;
  • c) a fost făcută celui care a pretins plata în baza unei chitanţe liberatorii semnate de creditor.

(2) Plata făcută în alte condiţii decât cele menţionate la alin. (1) stinge obligaţia numai în măsura în care profită creditorului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf