Codul Civil - Art. 1118

Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori

  • Art. 1118
15 Iulie 2011

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (Republicare din 15 Iulie 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Dacă în timpul efectuării inventarului se vor găsi sume de bani, hârtii de valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune în depozitul notarial sau la o instituţie specializată, făcându-se menţiune despre aceasta şi în procesul-verbal de inventariere.

(2) Din sumele de bani găsite la inventariere se vor lăsa moştenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul şi gospodăreau împreună cu acesta sumele necesare pentru:

  • a) întreţinerea persoanelor ce erau în sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;
  • b) plata sumelor datorate în baza contractelor individuale de muncă sau pentru plata asigurărilor sociale;
  • c) acoperirea cheltuielilor pentru conservarea şi administrarea bunurilor moştenirii.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf