Codul Civil

Codul Civil Actualizat - Cuprins pe Articole

Pagina se incarca... loading...

Titlul Preliminar

Despre legea civila

Cartea I - Titlul I

Despre persoane - Dispozitii generale

Cartea I - Titlul II

Despre persoane - Persoana fizica

Cartea I - Titlul III

Despre persoane - Ocrotirea persoanei fizice

Cartea I - Titlul IV

Despre persoane - Persoana juridica

Cartea I - Titlul V

Despre persoane - Apararea drepturilor nepatrimoniale

Cartea II - Titlul I

Despre familie - Dispozitii generale

Cartea II - Titlul II

Despre familie - Casatoria

Cartea II - Titlul III

Despre familie - Rudenia

Cartea II - Titlul IV

Despre familie - Autoritatea parinteasca

Cartea II - Titlul V

Despre familie - Obligatia de intretinere

Cartea III - Titlul I

Despre bunuri - Bunurile si drepturile reale in general

Cartea III - Titlul II

Despre bunuri - Proprietatea privata

Cartea III - Titlul III

Despre bunuri - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata

Cartea III - Titlul IV

Despre bunuri - Fiducia

Cartea III - Titlul V

Despre bunuri - Administrarea bunurilor altuia

Cartea III - Titlul VI

Despre bunuri - Proprietatea publica

Cartea III - Titlul VII

Despre bunuri - Cartea funciara

Cartea III - Titlul VIII

Despre bunuri - Posesia

Cartea IV - Titlul I

Despre mostenire si liberalitati - Dispozitii referitoare la mostenire in general

Cartea IV - Titlul II

Despre mostenire si liberalitati - Mostenirea legala

Cartea IV - Titlul III

Despre mostenire si liberalitati - Liberalitatile

Cartea IV - Titlul IV

Despre mostenire si liberalitati - Transmisiunea si partajul mostenirii

Cartea V - Titlul I

Despre obligatii - Dispozitii generale

Cartea V - Titlul II

Despre obligatii - Izvoarele obligatiilor

Cartea V - Titlul III

Despre obligatii - Modalitatile obligatiilor

Cartea V - Titlul IV

Despre obligatii - Obligatiile complexe

Cartea V - Titlul V

Despre obligatii - Executarea obligatiilor

Cartea V - Titlul VI

Despre obligatii - Transmisiunea si transformarea obligatiilor

Cartea V - Titlul VII

Despre obligatii - Stingerea obligatiilor

Cartea V - Titlul VIII

Despre obligatii - Restituirea prestatiilor

Cartea V - Titlul IX

Despre obligatii - Diferite contracte speciale

Cartea V - Titlul X

Despre obligatii - Garantiile personale

Cartea V - Titlul XI

Despre obligatii - Privilegiile si garantiile reale

Cartea VI - Titlul I

Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor - Prescriptia extinctiva

Cartea VI - Titlul II

Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor - Regimul general al termenelor de decadere

Cartea VI - Titlul III

Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor - Calculul termenelor

Cartea VII - Titlul I

Dispozitii de drept international privat - Dispozitii generale

Cartea VII - Titlul II

Dispozitii de drept international privat - Conflicte de legi
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf