Codul Civil - Cartea VI - Titlul I modificari din 15 Iulie 2011

Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor - Prescriptia extinctiva

  • Cartea VI - Titlul I
  • 15 Iulie 2011
Art. 2500
Obiectul prescriptiei extinctive

Republicare

Art. 2501
Prescriptibilitatea dreptului la actiune

Republicare

Art. 2502
Imprescriptibilitatea dreptului la actiune. Cazuri

Republicare

Art. 2503
Prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii

Republicare

Art. 2504
Prescriptia dreptului la actiune privind creanta garantata

Republicare

Art. 2505
Compensatia si dreptul de retentie

Republicare

Art. 2506
Efectele prescriptiei implinite

Republicare

Art. 2507
Renuntarea la prescriptie

Republicare

Art. 2508
Felurile renuntarii la prescriptie

Republicare

Art. 2509
Persoanele care nu pot renunta la prescriptie

Republicare

Art. 2510
Efectele renuntarii la prescriptie

Republicare

Art. 2511
Intinderea renuntarii la prescriptie

Republicare

Art. 2512
Invocarea prescriptiei de partea interesata

Republicare

Art. 2513
Momentul pana la care se poate invoca prescriptia

Republicare

Art. 2514
Invocarea prescriptiei de catre alte persoane

Republicare

Art. 2515
Regulile aplicabile prescriptiei extinctive

Republicare

Art. 2516
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 2517
Termenul general de 3 ani

Republicare

Art. 2518
Termenul de prescriptie de 10 ani. Cazuri

Republicare

Art. 2519
Termenul de prescriptie de 2 ani

Republicare

Art. 2520
Termenul de prescriptie de un an. Cazuri

Republicare

Art. 2521
Termenul de prescriptie de un an. Alte cazuri

Republicare

Art. 2522
Repunerea in termenul de prescriptie

Republicare

Art. 2523
Regula generala

Republicare

Art. 2524
Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face

Republicare

Art. 2525
Dreptul la actiunea in restituirea prestatiilor

Republicare

Art. 2526
Dreptul la actiunea in executarea prestatiilor succesive

Republicare

Art. 2527
Dreptul la actiunea in materia asigurarilor

Republicare

Art. 2528
Dreptul la actiunea in repararea pagubei cauzate printr-o fapta ilicita

Republicare

Art. 2529
Dreptul la actiunea in anularea actului juridic

Republicare

Art. 2530
Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii aparente

Republicare

Art. 2531
Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii ascunse

Republicare

Art. 2532
Cazurile generale de suspendare a prescriptiei

Republicare

Art. 2533
Suspendarea prescriptiei in materie succesorala

Republicare

Art. 2534
Efectele suspendarii prescriptiei

Republicare

Art. 2535
Beneficiul suspendarii prescriptiei

Republicare

Art. 2536
Extinderea efectului suspensiv

Republicare

Art. 2537
Cazurile de intrerupere a prescriptiei

Republicare

Art. 2538
Recunoasterea dreptului

Republicare

Art. 2539
Cererea de chemare in judecata sau de arbitrare

Republicare

Art. 2540
Punerea in intarziere

Republicare

Art. 2541
Efectele intreruperii prescriptiei

Republicare

Art. 2542
Beneficiul intreruperii prescriptiei

Republicare

Art. 2543
Extinderea efectului intreruptiv

Republicare

Art. 2544
Calculul prescriptiei

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf