Codul Civil - Cartea V - Titlul IX modificari din 15 Iulie 2011

Despre obligatii - Diferite contracte speciale

  • Cartea V - Titlul IX
  • 15 Iulie 2011
Art. 1650
Notiune

Republicare

Art. 1651
Aplicarea unor reguli de la vanzare

Republicare

Art. 1652
Principiul capacitatii

Republicare

Art. 1653
Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase

Republicare

Art. 1654
Alte incapacitati de a cumpara

Republicare

Art. 1655
Incapacitati de a vinde

Republicare

Art. 1656
Inadmisibilitatea actiunii in anulare

Republicare

Art. 1657
Bunurile ce pot fi vandute

Republicare

Art. 1658
Vanzarea unui bun viitor

Republicare

Art. 1659
Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parte

Republicare

Art. 1660
Conditii ale pretului

Republicare

Art. 1661
Pretul determinabil

Republicare

Art. 1662
Determinarea pretului de catre un tert

Republicare

Art. 1663
Determinarea pretului in functie de greutatea lucrului vandut

Republicare

Art. 1664
Lipsa determinarii exprese a pretului

Republicare

Art. 1665
Pretul fictiv si pretul derizoriu

Republicare

Art. 1666
Cheltuielile vanzarii

Republicare

Art. 1667
Cheltuielile predarii

Republicare

Art. 1668
Pactul de optiune privind contractul de vanzare

Republicare

Art. 1669
Promisiunea de vanzare si promisiunea de cumparare

Republicare

Art. 1670
Pretul promisiunii

Republicare

Art. 1671
Interpretarea clauzelor vanzarii

Republicare

Art. 1672
Obligatiile principale ale vanzatorului

Republicare

Art. 1673
Obligatia de a transmite dreptul vandut

Republicare

Art. 1674
Transmiterea proprietatii

Republicare

Art. 1675
Opozabilitatea vanzarii

Republicare

Art. 1676
Stramutarea proprietatii imobilelor

Republicare

Art. 1677
Radierea drepturilor stinse

Republicare

Art. 1678
Vanzarea bunurilor de gen

Republicare

Art. 1679
Vanzarea in bloc a bunurilor

Republicare

Art. 1680
Vanzarea dupa mostra sau model

Republicare

Art. 1681
Vanzarea pe incercate

Republicare

Art. 1682
Vanzarea pe gustate

Republicare

Art. 1683
Vanzarea bunului altuia

Republicare

Art. 1684
Rezerva proprietatii

Republicare

Art. 1685
Notiune

Republicare

Art. 1686
Intinderea obligatiei de predare

Republicare

Art. 1687
Predarea bunului imobil

Republicare

Art. 1688
Predarea bunului mobil

Republicare

Art. 1689
Locul predarii

Republicare

Art. 1690
Starea bunului vandut

Republicare

Art. 1691
Dezacordul asupra calitatii

Republicare

Art. 1692
Fructele bunului vandut

Republicare

Art. 1693
Momentul predarii

Republicare

Art. 1694
Refuzul de a preda bunul

Republicare

Art. 1695
Conditiile garantiei contra evictiunii

Republicare

Art. 1696
Exceptia de garantie

Republicare

Art. 1697
Indivizibilitatea obligatiei de garantie

Republicare

Art. 1698
Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei

Republicare

Art. 1699
Limitele clauzei de neraspundere pentru evictiune

Republicare

Art. 1700
Rezolutiunea contractului

Republicare

Art. 1701
Restituirea pretului

Republicare

Art. 1702
Intinderea daunelor-interese

Republicare

Art. 1703
Efectele evictiunii partiale

Republicare

Art. 1704
Inlaturarea evictiunii de catre cumparator

Republicare

Art. 1705
Chemarea in judecata a vanzatorului

Republicare

Art. 1706
Beneficiarii garantiei

Republicare

Art. 1707
Conditii

Republicare

Art. 1708
Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei

Republicare

Art. 1709
Denuntarea viciilor

Republicare

Art. 1710
Efectele garantiei

Republicare

Art. 1711
Viciile care nu afecteaza toate bunurile vandute

Republicare

Art. 1712
Intinderea garantiei

Republicare

Art. 1713
Pierderea sau deteriorarea bunului

Republicare

Art. 1714
Garantia pentru lipsa calitatilor convenite

Republicare

Art. 1715
Garantia in cazul vanzarii dupa mostra sau model

Republicare

Art. 1716
Conditiile garantiei pentru buna functionare

Republicare

Art. 1717
Defectiunea imputabila cumparatorului

Republicare

Art. 1718
Comunicarea defectiunii

Republicare

Art. 1719
Plata pretului si primirea bunului

Republicare

Art. 1720
Locul si data platii pretului

Republicare

Art. 1721
Dobanzi asupra pretului

Republicare

Art. 1722
Suspendarea platii pretului

Republicare

Art. 1723
Garantarea creantei pretului

Republicare

Art. 1724
Sanctiunea neplatii pretului

Republicare

Art. 1725
Punerea de drept in intarziere

Republicare

Art. 1726
Executarea directa

Republicare

Art. 1727
Restituirea bunului mobil

Republicare

Art. 1728
Punerea de drept in intarziere

Republicare

Art. 1729
Efectele rezolutiunii fata de terti

Republicare

Art. 1730
Notiune si domeniu

Republicare

Art. 1731
Vanzarea catre un tert a bunurilor supuse preemptiunii

Republicare

Art. 1732
Conditiile exercitarii dreptului de preemptiune

Republicare

Art. 1733
Efectele exercitarii preemptiunii

Republicare

Art. 1734
Concursul dintre preemptori

Republicare

Art. 1735
Pluralitate de bunuri vandute

Republicare

Art. 1736
Scadenta obligatiei de plata a pretului

Republicare

Art. 1737
Notarea dreptului de preemptiune asupra unui imobil

Republicare

Art. 1738
Exercitarea dreptului de preemptiune in cadrul executarii silite

Republicare

Art. 1739
Caractere ale dreptului de preemptiune

Republicare

Art. 1740
Stingerea dreptului conventional de preemptiune

Republicare

Art. 1741
Vanzarea imobilelor fara indicarea suprafetei

Republicare

Art. 1742
Vanzarea unei suprafete dintr-un teren mai mare

Republicare

Art. 1743
Vanzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafetei

Republicare

Art. 1744
Termenul de exercitare a actiunii estimatorii sau in rezolutiune

Republicare

Art. 1745
Vanzarea a doua fonduri cu precizarea intinderii fiecaruia

Republicare

Art. 1746
Vanzarea terenurilor forestiere

Republicare

Art. 1747
Notiune si forma

Republicare

Art. 1748
Garantia

Republicare

Art. 1749
Obligatiile vanzatorului

Republicare

Art. 1750
Obligatiile cumparatorului

Republicare

Art. 1751
Raspunderea pentru datoriile mostenirii

Republicare

Art. 1752
Bunurile de familie

Republicare

Art. 1753
Formalitati de publicitate

Republicare

Art. 1754
Alte forme de instrainare a mostenirii

Republicare

Art. 1755
Rezerva proprietatii si riscurile

Republicare

Art. 1756
Neplata unei singure rate din pret

Republicare

Art. 1757
Rezolutiunea contractului

Republicare

Art. 1758
Notiune si conditii

Republicare

Art. 1759
Exercitarea optiunii

Republicare

Art. 1760
Efecte

Republicare

Art. 1761
Bunul nepartajat

Republicare

Art. 1762
Sanctiune

Republicare

Art. 1763
Notiune

Republicare

Art. 1764
Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare

Republicare

Art. 1765
Cheltuielile schimbului

Republicare

Art. 1766
Notiune

Republicare

Art. 1767
Transmiterea dreptului de proprietate. Preluarea si predarea bunurilor

Republicare

Art. 1768
Pretul produselor sau serviciilor

Republicare

Art. 1769
Subcontractarea

Republicare

Art. 1770
Raspunderea furnizorului principal. Dreptul de regres al acestuia

Republicare

Art. 1771
Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare

Republicare

Art. 1772
Notiune

Republicare

Art. 1773
Drepturi accesorii

Republicare

Art. 1774
Obligatia reportatorului de a exercita optiunea

Republicare

Art. 1775
Efectuarea de varsaminte asupra titlurilor

Republicare

Art. 1776
Lichidarea reportului. Lichidarea diferentelor si reinnoirea reportului

Republicare

Art. 1777
Notiune

Republicare

Art. 1778
Felurile locatiunii

Republicare

Art. 1779
Bunurile ce pot face obiectul locatiunii

Republicare

Art. 1780
Pretul locatiunii

Republicare

Art. 1781
Incheierea contractului de locatiune

Republicare

Art. 1782
Locatiuni succesive

Republicare

Art. 1783
Durata maxima a locatiunii

Republicare

Art. 1784
Incapacitati

Republicare

Art. 1785
Locatiunea fara durata determinata

Republicare

Art. 1786
Obligatiile principale ale locatorului

Republicare

Art. 1787
Predarea bunului

Republicare

Art. 1788
Sarcina reparatiilor

Republicare

Art. 1789
Asigurarea folosintei

Republicare

Art. 1790
Garantia contra viciilor

Republicare

Art. 1791
Efectele garantiei contra viciilor

Republicare

Art. 1792
Garantia pentru lipsa calitatilor convenite

Republicare

Art. 1793
Tulburarile de fapt

Republicare

Art. 1794
Tulburarile de drept

Republicare

Art. 1795
Introducerea in proces a locatorului

Republicare

Art. 1796
Obligatiile principale

Republicare

Art. 1797
Data platii chiriei

Republicare

Art. 1798
Caracterul executoriu

Republicare

Art. 1799
Obligatiile privind folosirea bunului

Republicare

Art. 1800
Schimbarea formei ori destinatiei bunului. Folosirea abuziva

Republicare

Art. 1801
Instiintarea locatorului despre nevoia de reparatii

Republicare

Art. 1802
Reparatiile locative

Republicare

Art. 1803
Lipsa de folosinta in caz de reparatii urgente

Republicare

Art. 1804
Obligatia de a permite examinarea bunului

Republicare

Art. 1805
Dreptul de a subcontracta si de a ceda contractul

Republicare

Art. 1806
Interdictia sublocatiunii si a cesiunii

Republicare

Art. 1807
Efectele sublocatiunii. Actiuni impotriva sublocatarului

Republicare

Art. 1808
Efectele cesiunii locatiunii

Republicare

Art. 1809
Expirarea termenului

Republicare

Art. 1810
Tacita relocatiune

Republicare

Art. 1811
Opozabilitatea contractului de locatiune fata de dobanditor

Republicare

Art. 1812
Incetarea locatiunii in caz de instrainare

Republicare

Art. 1813
Raporturile dintre locatar si dobanditor

Republicare

Art. 1814
Efectele garantiilor constituite de locatar

Republicare

Art. 1815
Cesiunea si plata anticipata a chiriei

Republicare

Art. 1816
Denuntarea contractului

Republicare

Art. 1817
Rezilierea locatiunii

Republicare

Art. 1818
Imposibilitatea folosirii bunului

Republicare

Art. 1819
Desfiintarea titlului locatorului

Republicare

Art. 1820
Moartea locatorului sau a locatarului

Republicare

Art. 1821
Restituirea bunului

Republicare

Art. 1822
Raspunderea locatarului pentru bunul inchiriat

Republicare

Art. 1823
Imbunatatirile facute de locatar

Republicare

Art. 1824
Inchirierea facuta fara determinarea duratei

Republicare

Art. 1825
Denuntarea inchirierii incheiate pe durata determinata

Republicare

Art. 1826
Clauze nescrise

Republicare

Art. 1827
Vicii care ameninta sanatatea ori integritatea corporala

Republicare

Art. 1828
Dreptul de preferinta al chiriasului la inchiriere

Republicare

Art. 1829
Folosirea partilor si instalatiilor comune ale cladirii

Republicare

Art. 1830
Rezilierea contractului

Republicare

Art. 1831
Evacuarea chiriasului

Republicare

Art. 1832
Alte persoane care locuiesc impreuna cu chiriasul

Republicare

Art. 1833
Subinchirierea si cesiunea contractului de inchiriere

Republicare

Art. 1834
Decesul chiriasului

Republicare

Art. 1835
Locuinte cu destinatie speciala

Republicare

Art. 1836
Bunuri ce pot fi arendate

Republicare

Art. 1837
Arendarea facuta pe durata nedeterminata

Republicare

Art. 1838
Conditii de forma

Republicare

Art. 1839
Schimbarea categoriei de folosinta

Republicare

Art. 1840
Asigurarea bunurilor arendate

Republicare

Art. 1841
Reducerea arendei stabilite in bani in cazul pieirii recoltei

Republicare

Art. 1842
Exceptii

Republicare

Art. 1843
Riscul pieirii fructelor in cazul in care arenda se plateste in fructe

Republicare

Art. 1844
Plata arendei in fructe

Republicare

Art. 1845
Caracterul executoriu

Republicare

Art. 1846
Cesiunea arendarii

Republicare

Art. 1847
Interdictia subarendarii

Republicare

Art. 1848
Reinnoirea arendarii

Republicare

Art. 1849
Dreptul de preemptiune

Republicare

Art. 1850
Cazuri speciale de incetare a contractului

Republicare

Art. 1851
Notiune

Republicare

Art. 1852
Contractul de subantrepriza

Republicare

Art. 1853
Incapacitati

Republicare

Art. 1854
Pretul

Republicare

Art. 1855
Delimitarea fata de vanzare

Republicare

Art. 1856
Actiunea directa a lucratorilor

Republicare

Art. 1857
Procurarea, pastrarea si intrebuintarea materialelor

Republicare

Art. 1858
Informarea beneficiarului

Republicare

Art. 1859
Neluarea masurilor necesare de catre beneficiar

Republicare

Art. 1860
Pieirea lucrarii inainte de receptie

Republicare

Art. 1861
Controlul executarii lucrarii

Republicare

Art. 1862
Receptia lucrarii

Republicare

Art. 1863
Garantia contra viciilor si pentru calitatile convenite

Republicare

Art. 1864
Exigibilitatea pretului

Republicare

Art. 1865
Pretul estimat

Republicare

Art. 1866
Pretul stabilit in functie de valoarea lucrarilor sau serviciilor

Republicare

Art. 1867
Pretul forfetar

Republicare

Art. 1868
Vanzarea bunurilor neridicate in termen

Republicare

Art. 1869
Ipoteca legala

Republicare

Art. 1870
Decesul beneficiarului

Republicare

Art. 1871
Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa contractul

Republicare

Art. 1872
Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila antreprenorului

Republicare

Art. 1873
Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila beneficiarului

Republicare

Art. 1874
Notiune

Republicare

Art. 1875
Obligatii accesorii ale beneficiarului

Republicare

Art. 1876
Controlul executarii lucrarilor

Republicare

Art. 1877
Imprejurari care impiedica executarea lucrarilor

Republicare

Art. 1878
Receptia lucrarilor. Riscul contractului

Republicare

Art. 1879
Raspunderea pentru vicii

Republicare

Art. 1880
Inceputul prescriptiei privind raspunderea pentru vicii

Republicare

Art. 1881
Notiune

Republicare

Art. 1882
Conditii de validitate

Republicare

Art. 1883
Regimul aporturilor

Republicare

Art. 1884
Forma contractului

Republicare

Art. 1885
Durata societatii

Republicare

Art. 1886
Raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori

Republicare

Art. 1887
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 1888
Formele societare

Republicare

Art. 1889
Dobandirea personalitatii juridice

Republicare

Art. 1890
Conditii de forma

Republicare

Art. 1891
Modificarea contractului de societate

Republicare

Art. 1892
Personalitatea juridica

Republicare

Art. 1893
Societatile de fapt

Republicare

Art. 1894
Formarea capitalului social

Republicare

Art. 1895
Realizarea aporturilor

Republicare

Art. 1896
Aportul in bunuri

Republicare

Art. 1897
Aportul in bunuri incorporale

Republicare

Art. 1898
Aportul in numerar

Republicare

Art. 1899
Aporturile in prestatii si cunostinte specifice

Republicare

Art. 1900
Regimul partilor de interes

Republicare

Art. 1901
Transmiterea partilor de interes

Republicare

Art. 1902
Participarea la profit si pierderi

Republicare

Art. 1903
Obligatia de neconcurenta

Republicare

Art. 1904
Folosirea bunurilor sociale

Republicare

Art. 1905
Folosirea fondurilor comune

Republicare

Art. 1906
Distributia platii datoriilor debitorului comun

Republicare

Art. 1907
Cheltuielile facute pentru societate

Republicare

Art. 1908
Asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora

Republicare

Art. 1909
Promisiunea asupra drepturilor sociale

Republicare

Art. 1910
Hotararile privind societatea

Republicare

Art. 1911
Adoptarea hotararilor

Republicare

Art. 1912
Contestarea hotararilor

Republicare

Art. 1913
Numirea administratorilor

Republicare

Art. 1914
Limitele si revocarea mandatului de administrator

Republicare

Art. 1915
Raspunderea administratorilor

Republicare

Art. 1916
Pluralitatea de administratori

Republicare

Art. 1917
Adoptarea deciziilor

Republicare

Art. 1918
Drepturile asociatilor care nu sunt administratori

Republicare

Art. 1919
Reprezentarea in justitie

Republicare

Art. 1920
Obligatiile fata de creditorii societatii

Republicare

Art. 1921
Raspunderea asociatilor aparenti

Republicare

Art. 1922
Raspunderea asociatilor oculti

Republicare

Art. 1923
Interdictia emiterii instrumentelor financiare

Republicare

Art. 1924
Obligatiile administratorilor fata de terti

Republicare

Art. 1925
Cazuri generale

Republicare

Art. 1926
Retragerea din societatea cu durata nedeterminata

Republicare

Art. 1927
Retragerea din societatea cu durata determinata

Republicare

Art. 1928
Excluderea din societate

Republicare

Art. 1929
Drepturile asociatului exclus

Republicare

Art. 1930
Cazurile generale de incetare

Republicare

Art. 1931
Prelungirea tacita a contractului de societate

Republicare

Art. 1932
Nulitatea societatii

Republicare

Art. 1933
Regimul nulitatii

Republicare

Art. 1934
Regularizarea societatii

Republicare

Art. 1935
Efectele nulitatii

Republicare

Art. 1936
Raspunderea pentru nulitatea societatii

Republicare

Art. 1937
Pieirea bunurilor subscrise ca aport

Republicare

Art. 1938
Alte cazuri de incetare

Republicare

Art. 1939
Continuarea contractului in cazul mortii unui asociat

Republicare

Art. 1940
Drepturile mostenitorilor in cadrul societatii

Republicare

Art. 1941
Numirea si revocarea lichidatorului

Republicare

Art. 1942
Obligatiile si raspunderea lichidatorilor

Republicare

Art. 1943
Inventarul

Republicare

Art. 1944
Puterile lichidatorilor

Republicare

Art. 1945
Plata datoriilor sociale

Republicare

Art. 1946
Restituirea aporturilor si impartirea excedentului ramas in urma lichidarii

Republicare

Art. 1947
Suportarea pasivului

Republicare

Art. 1948
Imparteala bunurilor sociale

Republicare

Art. 1949
Notiune

Republicare

Art. 1950
Proba

Republicare

Art. 1951
Personalitatea juridica

Republicare

Art. 1952
Regimul aporturilor

Republicare

Art. 1953
Raporturile dintre asociati si fata de terti

Republicare

Art. 1954
Forma si conditiile asocierii

Republicare

Art. 1955
Notiune

Republicare

Art. 1956
Dovada contractului

Republicare

Art. 1957
Modalitati de transport

Republicare

Art. 1958
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 1959
Raspunderea transportatorului

Republicare

Art. 1960
Substituirea

Republicare

Art. 1961
Documentul de transport

Republicare

Art. 1962
Pluralitatea de exemplare. Recipisa de primire

Republicare

Art. 1963
Documente de transport individuale

Republicare

Art. 1964
Documente de transport negociabile

Republicare

Art. 1965
Transmiterea documentelor de transport la ordin sau la purtator

Republicare

Art. 1966
Ambalajul

Republicare

Art. 1967
Predarea bunurilor transportatorului

Republicare

Art. 1968
Obligatia de a transporta bunurile

Republicare

Art. 1969
Termenul de transport

Republicare

Art. 1970
Suspendarea transportului si contraordinul

Republicare

Art. 1971
Impiedicarea executarii transportului. Consecinte

Republicare

Art. 1972
Modificari aduse de transportator

Republicare

Art. 1973
Dreptul de dispozitie ulterioara

Republicare

Art. 1974
Trecerea dreptului la destinatar

Republicare

Art. 1975
Dreptul de refuz al transportatorului

Republicare

Art. 1976
Obligatia de predare si de informare

Republicare

Art. 1977
Data dobandirii drepturilor si obligatiilor de catre destinatar

Republicare

Art. 1978
Pretul si alte cheltuieli

Republicare

Art. 1979
Constatarea starii bunului

Republicare

Art. 1980
Plata sumelor datorate transportatorului

Republicare

Art. 1981
Imposibilitatea predarii bunurilor

Republicare

Art. 1982
Garantarea creantelor transportatorului

Republicare

Art. 1983
Predarea bunurilor fara incasarea sumelor datorate

Republicare

Art. 1984
Raspunderea transportatorului

Republicare

Art. 1985
Repararea prejudiciului

Republicare

Art. 1986
Restituirea pretului si a cheltuielilor

Republicare

Art. 1987
Calcularea cuantumului despagubirii

Republicare

Art. 1988
Cazuri speciale

Republicare

Art. 1989
Limitarea raspunderii

Republicare

Art. 1990
Agravarea raspunderii

Republicare

Art. 1991
Inlaturarea raspunderii

Republicare

Art. 1992
Raspunderea pentru neefectuarea transportului sau pentru intarziere

Republicare

Art. 1993
Raspunderea pentru rambursuri si formalitati vamale

Republicare

Art. 1994
Cazuri de decadere

Republicare

Art. 1995
Clauze de exonerare sau inlaturare a raspunderii

Republicare

Art. 1996
Bunurile periculoase

Republicare

Art. 1997
Raspunderea expeditorului

Republicare

Art. 1998
Transportatorul care se obliga sa transporte pe liniile altuia

Republicare

Art. 1999
Raspunderea in transportul succesiv sau combinat

Republicare

Art. 2000
Raporturile dintre transportatorii succesivi

Republicare

Art. 2001
Reprezentarea in transportul succesiv sau combinat

Republicare

Art. 2002
Continutul obligatiei de a transporta

Republicare

Art. 2003
Obligatii ale partilor

Republicare

Art. 2004
Raspunderea pentru persoana calatorului

Republicare

Art. 2005
Raspunderea pentru bagaje si alte bunuri

Republicare

Art. 2006
Raspunderea in cadrul transportului succesiv sau combinat

Republicare

Art. 2007
Cedarea drepturilor din contractul de transport

Republicare

Art. 2008
Inlaturarea raspunderii

Republicare

Art. 2009
Notiune

Republicare

Art. 2010
Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros

Republicare

Art. 2011
Felurile mandatului

Republicare

Art. 2012
Puterea de reprezentare

Republicare

Art. 2013
Forma mandatului

Republicare

Art. 2014
Cazul special de acceptare tacita

Republicare

Art. 2015
Durata mandatului

Republicare

Art. 2016
Intinderea mandatului

Republicare

Art. 2017
Executarea mandatului

Republicare

Art. 2018
Diligenta mandatarului

Republicare

Art. 2019
Obligatia de a da socoteala

Republicare

Art. 2020
Dobanzile la sumele datorate

Republicare

Art. 2021
Raspunderea pentru obligatiile tertilor

Republicare

Art. 2022
Pluralitatea de mandatari

Republicare

Art. 2023
Substituirea facuta de mandatar

Republicare

Art. 2024
Masuri de conservare a bunurilor mandantului

Republicare

Art. 2025
Sumele necesare executarii mandatului

Republicare

Art. 2026
Despagubirea mandatarului

Republicare

Art. 2027
Remuneratia mandatarului

Republicare

Art. 2028
Pluralitatea de mandanti

Republicare

Art. 2029
Dreptul de retentie al mandatarului

Republicare

Art. 2030
Modurile de incetare

Republicare

Art. 2031
Conditiile revocarii

Republicare

Art. 2032
Efectele revocarii

Republicare

Art. 2033
Publicitatea revocarii procurii autentice notariale

Republicare

Art. 2034
Renuntarea mandatarului

Republicare

Art. 2035
Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti

Republicare

Art. 2036
Necunoasterea cauzei de incetare a mandatului

Republicare

Art. 2037
Mentinerea unor obligatii ale mandatarului

Republicare

Art. 2038
Incetarea mandatului in caz de pluralitate de mandatari

Republicare

Art. 2039
Notiune

Republicare

Art. 2040
Efectele fata de terti

Republicare

Art. 2041
Bunurile dobandite de mandatar

Republicare

Art. 2042
Creditorii mandatarului

Republicare

Art. 2043
Notiune

Republicare

Art. 2044
Proba contractului

Republicare

Art. 2045
Obligatiile tertului contractant

Republicare

Art. 2046
Cedarea actiunilor

Republicare

Art. 2047
Vanzarea pe credit

Republicare

Art. 2048
Instructiunile comitentului

Republicare

Art. 2049
Comisionul

Republicare

Art. 2050
Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate

Republicare

Art. 2051
Revocarea comisionului

Republicare

Art. 2052
Raspunderea comisionarului

Republicare

Art. 2053
Dreptul de retentie apartinand comisionarului

Republicare

Art. 2054
Notiune

Republicare

Art. 2055
Proba

Republicare

Art. 2056
Pretul vanzarii

Republicare

Art. 2057
Remiterea, inspectarea, controlul si reluarea bunurilor

Republicare

Art. 2058
Remuneratia consignatarului

Republicare

Art. 2059
Cheltuielile de conservare, vanzare a bunurilor si executare a contractului

Republicare

Art. 2060
Primirea, pastrarea si asigurarea bunurilor

Republicare

Art. 2061
Vanzarea pe credit

Republicare

Art. 2062
Dreptul de retentie

Republicare

Art. 2063
Incetarea contractului

Republicare

Art. 2064
Notiune

Republicare

Art. 2065
Revocarea

Republicare

Art. 2066
Contraordinul

Republicare

Art. 2067
Obligatiile expeditorului

Republicare

Art. 2068
Raspunderea expeditorului

Republicare

Art. 2069
Drepturile expeditorului

Republicare

Art. 2070
Expeditorul transportator

Republicare

Art. 2071
Termenul de prescriptie

Republicare

Art. 2072
Notiune

Republicare

Art. 2073
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 2074
Exclusivitatea

Republicare

Art. 2075
Clauza de neconcurenta

Republicare

Art. 2076
Vanzarea pe credit

Republicare

Art. 2077
Reclamatiile privind bunurile

Republicare

Art. 2078
Forma contractului

Republicare

Art. 2079
Obligatiile agentului

Republicare

Art. 2080
Obligatiile comitentului

Republicare

Art. 2081
Renuntarea comitentului la incheierea contractelor sau actelor de comert negociate

Republicare

Art. 2082
Remuneratia agentului

Republicare

Art. 2083
Conditiile comisionului

Republicare

Art. 2084
Remunerarea dupa incetarea contractului

Republicare

Art. 2085
Dreptul la comision

Republicare

Art. 2086
Dreptul la comision in cazul contractelor neexecutate

Republicare

Art. 2087
Calculul valorii comisionului

Republicare

Art. 2088
Durata contractului

Republicare

Art. 2089
Denuntarea unilaterala

Republicare

Art. 2090
Denuntarea unilaterala in cazuri speciale

Republicare

Art. 2091
Indemnizatiile in caz de incetare a contractului

Republicare

Art. 2092
Exceptii

Republicare

Art. 2093
Ineficacitatea clauzei de neconcurenta

Republicare

Art. 2094
Dispozitiile imperative

Republicare

Art. 2095
Alte dispozitii aplicabile

Republicare

Art. 2096
Notiune

Republicare

Art. 2097
Remunerarea intermediarului

Republicare

Art. 2098
Restituirea cheltuielilor

Republicare

Art. 2099
Remuneratia in cazul pluralitatii de intermediari

Republicare

Art. 2100
Obligatia de informare

Republicare

Art. 2101
Comunicarea incheierii contractului intermediat

Republicare

Art. 2102
Reprezentarea partilor intermediate

Republicare

Art. 2103
Notiune

Republicare

Art. 2104
Proba

Republicare

Art. 2105
Delimitarea

Republicare

Art. 2106
Remuneratia depozitarului

Republicare

Art. 2107
Diligenta depozitarului

Republicare

Art. 2108
Folosirea bunului

Republicare

Art. 2109
Raspunderea depozitarului incapabil

Republicare

Art. 2110
Dovada proprietatii

Republicare

Art. 2111
Modul de executare

Republicare

Art. 2112
Incredintarea bunului

Republicare

Art. 2113
Incredintarea bunului catre subdepozitar

Republicare

Art. 2114
Raspunderea

Republicare

Art. 2115
Denuntarea depozitului

Republicare

Art. 2116
Restituirea bunului

Republicare

Art. 2117
Restituirea catre mostenitorul deponentului

Republicare

Art. 2118
Restituirea fructelor si plata dobanzilor

Republicare

Art. 2119
Pluralitatea de deponenti sau de depozitari

Republicare

Art. 2120
Cazurile de nerestituire a bunului

Republicare

Art. 2121
Obligatia mostenitorului depozitarului

Republicare

Art. 2122
Cheltuielile si despagubirile

Republicare

Art. 2123
Plata remuneratiei

Republicare

Art. 2124
Notiune

Republicare

Art. 2125
Obligatia de acceptare

Republicare

Art. 2126
Regim juridic

Republicare

Art. 2127
Raspunderea pentru bunurile aduse in hotel

Republicare

Art. 2128
Raspunderea limitata

Republicare

Art. 2129
Raspunderea nelimitata

Republicare

Art. 2130
Lipsa raspunderii

Republicare

Art. 2131
Obligatii ale hotelierului

Republicare

Art. 2132
Cazul special

Republicare

Art. 2133
Dovada

Republicare

Art. 2134
Decaderea din dreptul la repararea prejudiciului

Republicare

Art. 2135
Dreptul de retentie

Republicare

Art. 2136
Valorificarea bunurilor

Republicare

Art. 2137
Localuri asimilate hotelurilor

Republicare

Art. 2138
Notiune

Republicare

Art. 2139
Obligatiile, drepturile si puterile administratorului-sechestru

Republicare

Art. 2140
Conservarea si instrainarea obiectului sechestrului

Republicare

Art. 2141
Liberarea administratorului-sechestru

Republicare

Art. 2142
Remuneratia, cheltuielile si despagubirile

Republicare

Art. 2143
Sechestrul judiciar

Republicare

Art. 2144
Felurile imprumutului

Republicare

Art. 2145
Promisiunea de imprumut

Republicare

Art. 2146
Notiune

Republicare

Art. 2147
Calitatea de comodant

Republicare

Art. 2148
Obligatia comodatarului

Republicare

Art. 2149
Pieirea sau deteriorarea bunului

Republicare

Art. 2150
Posibilitatea salvarii bunului

Republicare

Art. 2151
Cheltuielile facute cu bunul

Republicare

Art. 2152
Raspunderea comodantului pentru vicii ascunse

Republicare

Art. 2153
Dreptul de retentie

Republicare

Art. 2154
Pluralitatea de comodatari

Republicare

Art. 2155
Restituirea bunului

Republicare

Art. 2156
Restituirea anticipata

Republicare

Art. 2157
Titlul executoriu

Republicare

Art. 2158
Notiune. Capacitate

Republicare

Art. 2159
Natura imprumutului

Republicare

Art. 2160
Transferul proprietatii si al riscurilor

Republicare

Art. 2161
Termenul de restituire stabilit de parti

Republicare

Art. 2162
Termenul de restituire stabilit de instanta

Republicare

Art. 2163
Prescriptia

Republicare

Art. 2164
Restituirea imprumutului

Republicare

Art. 2165
Titlul executoriu

Republicare

Art. 2166
Raspunderea pentru vicii

Republicare

Art. 2167
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 2168
Modalitati ale dobanzii

Republicare

Art. 2169
Curgerea dobanzii

Republicare

Art. 2170
Plata anticipata a dobanzii

Republicare

Art. 2171
Notiune

Republicare

Art. 2172
Creditele excluse

Republicare

Art. 2173
Efectele principale

Republicare

Art. 2174
Drepturile la plata comisioanelor si la restituirea cheltuielilor

Republicare

Art. 2175
Actiunile si exceptiile referitoare la acte si operatiunile trecute in cont

Republicare

Art. 2176
Garantiile creantelor inscrise in cont

Republicare

Art. 2177
Inscrierea unui titlu de credit

Republicare

Art. 2178
Inscrierea unei creante sub rezerva incasarii

Republicare

Art. 2179
Incheierea contului

Republicare

Art. 2180
Aprobarea contului

Republicare

Art. 2181
Executarea si poprirea

Republicare

Art. 2182
Termenul de prescriptie

Republicare

Art. 2183
Incetarea contractului de cont curent

Republicare

Art. 2184
Dreptul de a dispune de soldul creditor

Republicare

Art. 2185
Compensarea reciproca a soldurilor

Republicare

Art. 2186
Cotitularii unui cont curent

Republicare

Art. 2187
Contul curent indiviz

Republicare

Art. 2188
Denuntarea unilaterala

Republicare

Art. 2189
Executarea imputernicirilor primite

Republicare

Art. 2190
Termenul de prescriptie

Republicare

Art. 2191
Depozitul de fonduri

Republicare

Art. 2192
Depozitul de titluri

Republicare

Art. 2193
Notiune

Republicare

Art. 2194
Utilizarea creditului

Republicare

Art. 2195
Denuntarea unilaterala

Republicare

Art. 2196
Obligatia prestatorului

Republicare

Art. 2197
Deschiderea casetei de valori

Republicare

Art. 2198
Deschiderea fortata a casetei de valori

Republicare

Art. 2199
Notiune

Republicare

Art. 2200
Forma si dovada

Republicare

Art. 2201
Polita de asigurare

Republicare

Art. 2202
Categoriile de polite de asigurare

Republicare

Art. 2203
Informatiile privind riscul

Republicare

Art. 2204
Declaratiile inexacte sau reticenta privind riscul

Republicare

Art. 2205
Lipsa riscului asigurat

Republicare

Art. 2206
Plata primelor de asigurare

Republicare

Art. 2207
Comunicarea producerii riscului asigurat

Republicare

Art. 2208
Plata indemnizatiei de asigurare

Republicare

Art. 2209
Denuntarea unilaterala a contractului

Republicare

Art. 2210
Subrogarea asiguratorului

Republicare

Art. 2211
Opozabilitatea contractului

Republicare

Art. 2212
Cesiunea asigurarii

Republicare

Art. 2213
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 2214
Notiune

Republicare

Art. 2215
Interesul asigurarii

Republicare

Art. 2216
Prevenirea producerii riscului asigurat

Republicare

Art. 2217
Despagubirea

Republicare

Art. 2218
Asigurarea partiala

Republicare

Art. 2219
Asigurarea multipla

Republicare

Art. 2220
Instrainarea bunului asigurat

Republicare

Art. 2221
Asigurarile de credite si garantii

Republicare

Art. 2222
Asigurarile de pierderi financiare

Republicare

Art. 2223
Notiune

Republicare

Art. 2224
Drepturile tertelor persoane pagubite

Republicare

Art. 2225
Stabilirea despagubirii

Republicare

Art. 2226
Plata despagubirii

Republicare

Art. 2227
Notiune

Republicare

Art. 2228
Riscul privind o alta persoana

Republicare

Art. 2229
Renuntarea la contract

Republicare

Art. 2230
Beneficiarul indemnizatiei

Republicare

Art. 2231
Desemnarea beneficiarului

Republicare

Art. 2232
Pluralitatea de beneficiari

Republicare

Art. 2233
Producerea cu intentie a riscului asigurat

Republicare

Art. 2234
Rezerva de prime

Republicare

Art. 2235
Repunerea in vigoare a asigurarii

Republicare

Art. 2236
Dreptul la indemnizatie

Republicare

Art. 2237
Prescriptia

Republicare

Art. 2238
Obligatia de informare

Republicare

Art. 2239
Coasigurarea

Republicare

Art. 2240
Reasigurarea

Republicare

Art. 2241
Retrocesiunea

Republicare

Art. 2242
Notiune

Republicare

Art. 2243
Modurile de constituire

Republicare

Art. 2244
Constituirea pe durata vietii mai multor persoane

Republicare

Art. 2245
Constituirea in favoarea mai multor persoane

Republicare

Art. 2246
Constituirea pe durata vietii unui tert deja decedat

Republicare

Art. 2247
Constituirea pe durata vietii unei persoane afectate de o boala letala

Republicare

Art. 2248
Plata ratelor de renta

Republicare

Art. 2249
Garantia legala

Republicare

Art. 2250
Executarea silita a ratelor

Republicare

Art. 2251
Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului

Republicare

Art. 2252
Irevocabilitatea contractului

Republicare

Art. 2253
Insesizabilitatea rentei

Republicare

Art. 2254
Notiune

Republicare

Art. 2255
Forma contractului

Republicare

Art. 2256
Aplicarea regulilor de la renta viagera

Republicare

Art. 2257
Intinderea obligatiei de intretinere

Republicare

Art. 2258
Caracterul incesibil si insesizabil al intretinerii

Republicare

Art. 2259
Protectia creditorilor partilor

Republicare

Art. 2260
Cazul special de revocare

Republicare

Art. 2261
Inlocuirea intretinerii prin renta

Republicare

Art. 2262
Regulile aplicabile in cazul inlocuirii intretinerii prin renta

Republicare

Art. 2263
Incetarea contractului de intretinere

Republicare

Art. 2264
Lipsa dreptului la actiune

Republicare

Art. 2265
Competitiile sportive

Republicare

Art. 2266
Jocurile si pariurile autorizate

Republicare

Art. 2267
Notiune

Republicare

Art. 2268
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 2269
Indivizibilitatea tranzactiei

Republicare

Art. 2270
Intinderea tranzactiei

Republicare

Art. 2271
Capacitatea de exercitiu

Republicare

Art. 2272
Conditiile de forma

Republicare

Art. 2273
Cauzele de nulitate

Republicare

Art. 2274
Tranzactia asupra unui act nul

Republicare

Art. 2275
Inscrisurile false

Republicare

Art. 2276
Inscrisurile necunoscute

Republicare

Art. 2277
Tranzactia asupra unui proces terminat

Republicare

Art. 2278
Tranzactia constatata prin hotarare judecatoreasca

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf