Codul Civil - Cartea V - Titlul V modificari din 15 Iulie 2011

Despre obligatii - Executarea obligatiilor

  • Cartea V - Titlul V
  • 15 Iulie 2011
Art. 1469
Notiune

Republicare

Art. 1470
Temeiul platii

Republicare

Art. 1471
Plata obligatiei naturale

Republicare

Art. 1472
Persoanele care pot face plata

Republicare

Art. 1473
Plata facuta de un incapabil

Republicare

Art. 1474
Plata obligatiei de catre un tert

Republicare

Art. 1475
Persoanele care pot primi plata

Republicare

Art. 1476
Plata facuta unui incapabil

Republicare

Art. 1477
Plata facuta unui tert

Republicare

Art. 1478
Plata facuta unui creditor aparent

Republicare

Art. 1479
Plata bunurilor indisponibilizate

Republicare

Art. 1480
Diligenta ceruta in executarea obligatiilor

Republicare

Art. 1481
Obligatiile de mijloace si obligatiile de rezultat

Republicare

Art. 1482
Obligatia de a preda bunuri individual determinate

Republicare

Art. 1483
Obligatia de a stramuta proprietatea

Republicare

Art. 1484
Cedarea drepturilor sau actiunilor

Republicare

Art. 1485
Obligatia de a preda un bun

Republicare

Art. 1486
Obligatia de a da bunuri de gen

Republicare

Art. 1487
Obligatia de a constitui o garantie

Republicare

Art. 1488
Obligatia de a da o suma de bani

Republicare

Art. 1489
Dobanzile sumelor de bani

Republicare

Art. 1490
Plata partiala

Republicare

Art. 1491
Plata facuta cu bunul altuia

Republicare

Art. 1492
Darea in plata

Republicare

Art. 1493
Cesiunea de creanta in locul executarii

Republicare

Art. 1494
Locul platii

Republicare

Art. 1495
Data platii

Republicare

Art. 1496
Plata anticipata

Republicare

Art. 1497
Data platii prin virament bancar

Republicare

Art. 1498
Cheltuielile platii

Republicare

Art. 1499
Mijloace de dovada

Republicare

Art. 1500
Chitanta liberatorie

Republicare

Art. 1501
Prezumtia executarii prestatiei accesorii

Republicare

Art. 1502
Prezumtia executarii prestatiilor periodice

Republicare

Art. 1503
Remiterea inscrisului original al creantei

Republicare

Art. 1504
Plata prin virament bancar

Republicare

Art. 1505
Liberarea garantiilor

Republicare

Art. 1506
Imputatia platii facuta prin acordul partilor

Republicare

Art. 1507
Imputatia facuta de debitor

Republicare

Art. 1508
Imputatia facuta de creditor

Republicare

Art. 1509
Imputatia legala

Republicare

Art. 1510
Cazuri de punere in intarziere a creditorului

Republicare

Art. 1511
Efectele punerii in intarziere a creditorului

Republicare

Art. 1512
Drepturile debitorului

Republicare

Art. 1513
Procedura

Republicare

Art. 1514
Vanzarea publica

Republicare

Art. 1515
Retragerea bunului consemnat

Republicare

Art. 1516
Drepturile creditorului

Republicare

Art. 1517
Neexecutarea imputabila creditorului

Republicare

Art. 1518
Raspunderea debitorului

Republicare

Art. 1519
Raspunderea pentru fapta tertilor

Republicare

Art. 1520
Raspunderea tertilor

Republicare

Art. 1521
Moduri

Republicare

Art. 1522
Punerea in intarziere de catre creditor

Republicare

Art. 1523
Intarzierea de drept in executarea obligatiei

Republicare

Art. 1524
Oferta de executare

Republicare

Art. 1525
Efectele intarzierii debitorului

Republicare

Art. 1526
Cazul obligatiilor solidare

Republicare

Art. 1527
Dreptul la executarea in natura

Republicare

Art. 1528
Executarea obligatiei de a face

Republicare

Art. 1529
Executarea obligatiei de a nu face

Republicare

Art. 1530
Dreptul la daune-interese

Republicare

Art. 1531
Repararea integrala

Republicare

Art. 1532
Caracterul cert al prejudiciului

Republicare

Art. 1533
Previzibilitatea prejudiciului

Republicare

Art. 1534
Prejudiciul imputabil creditorului

Republicare

Art. 1535
Daunele moratorii in cazul obligatiilor banesti

Republicare

Art. 1536
Daunele moratorii in cazul obligatiilor de a face

Republicare

Art. 1537
Dovada prejudiciului

Republicare

Art. 1538
Clauza penala

Republicare

Art. 1539
Cumulul penalitatii cu executarea in natura

Republicare

Art. 1540
Nulitatea clauzei penale

Republicare

Art. 1541
Reducerea cuantumului penalitatii

Republicare

Art. 1542
Obligatia principala indivizibila

Republicare

Art. 1543
Obligatia principala divizibila

Republicare

Art. 1544
Arvuna confirmatorie

Republicare

Art. 1545
Arvuna penalizatoare

Republicare

Art. 1546
Restituirea arvunei

Republicare

Art. 1547
Vinovatia debitorului

Republicare

Art. 1548
Prezumtia de culpa

Republicare

Art. 1549
Dreptul la rezolutiune sau reziliere

Republicare

Art. 1550
Modul de operare

Republicare

Art. 1551
Reducerea prestatiilor

Republicare

Art. 1552
Rezolutiunea unilaterala

Republicare

Art. 1553
Pactul comisoriu

Republicare

Art. 1554
Efectele rezolutiunii si ale rezilierii

Republicare

Art. 1555
Ordinea executarii obligatiilor

Republicare

Art. 1556
Exceptia de neexecutare

Republicare

Art. 1557
Imposibilitatea de executare

Republicare

Art. 1558
Masurile conservatorii

Republicare

Art. 1559
Masurile asiguratorii

Republicare

Art. 1560
Notiune

Republicare

Art. 1561
Efectele admiterii actiunii oblice

Republicare

Art. 1562
Notiune

Republicare

Art. 1563
Conditii privitoare la creanta

Republicare

Art. 1564
Termen de prescriptie

Republicare

Art. 1565
Efectele admiterii actiunii

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf