Codul Civil - Cartea V - Titlul IV modificari din 15 Iulie 2011

Despre obligatii - Obligatiile complexe

  • Cartea V - Titlul IV
  • 15 Iulie 2011
Art. 1421
Categorii

Republicare

Art. 1422
Obligatia divizibila

Republicare

Art. 1423
Prezumtia de egalitate

Republicare

Art. 1424
Prezumtia de divizibilitate. Exceptii

Republicare

Art. 1425
Efectele obligatiei indivizibile

Republicare

Art. 1426
Solidaritatea si indivizibilitatea

Republicare

Art. 1427
Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori

Republicare

Art. 1428
Executarea in natura

Republicare

Art. 1429
Restituirea prestatiilor

Republicare

Art. 1430
Daunele-interese

Republicare

Art. 1431
Existenta mai multor creditori

Republicare

Art. 1432
Existenta mai multor debitori

Republicare

Art. 1433
Prescriptia

Republicare

Art. 1434
Solidaritatea dintre creditori

Republicare

Art. 1435
Izvorul solidaritatii

Republicare

Art. 1436
Reprezentarea reciproca a creditorilor

Republicare

Art. 1437
Alegerea debitorului

Republicare

Art. 1438
Compensatia

Republicare

Art. 1439
Confuziunea

Republicare

Art. 1440
Remiterea de datorie

Republicare

Art. 1441
Prescriptia

Republicare

Art. 1442
Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori

Republicare

Art. 1443
Solidaritatea dintre debitori

Republicare

Art. 1444
Obligatiile solidare afectate de modalitati

Republicare

Art. 1445
Izvoarele solidaritatii

Republicare

Art. 1446
Prezumtie de solidaritate

Republicare

Art. 1447
Drepturile creditorului

Republicare

Art. 1448
Exceptii si aparari contra creditorului comun

Republicare

Art. 1449
Prescriptia

Republicare

Art. 1450
Compensatia

Republicare

Art. 1451
Remiterea de datorie

Republicare

Art. 1452
Confuziunea

Republicare

Art. 1453
Renuntarea la solidaritate

Republicare

Art. 1454
Imposibilitatea executarii obligatiei in natura

Republicare

Art. 1455
Efectele hotararii judecatoresti

Republicare

Art. 1456
Regresul intre codebitori

Republicare

Art. 1457
Insolvabilitatea codebitorilor

Republicare

Art. 1458
Mijloacele de aparare ale debitorului urmarit

Republicare

Art. 1459
Solidaritatea contractata in interesul unui codebitor

Republicare

Art. 1460
Divizibilitatea obligatiei solidare intre mostenitori

Republicare

Art. 1461
Obligatia alternativa

Republicare

Art. 1462
Alegerea prestatiei

Republicare

Art. 1463
Limitele alegerii

Republicare

Art. 1464
Alegerea prestatiei de catre debitor

Republicare

Art. 1465
Alegerea prestatiei de catre creditor

Republicare

Art. 1466
Stingerea obligatiei

Republicare

Art. 1467
Pluralitatea de prestatii

Republicare

Art. 1468
Regim juridic

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf