Codul Civil - Cartea V - Titlul II modificari din 15 Iulie 2011

Despre obligatii - Izvoarele obligatiilor

  • Cartea V - Titlul II
  • 15 Iulie 2011
Art. 1166
Notiune

Republicare

Art. 1167
Regulile aplicabile contractelor

Republicare

Art. 1168
Regulile aplicabile contractelor nenumite

Republicare

Art. 1169
Libertatea de a contracta

Republicare

Art. 1170
Buna-credinta

Republicare

Art. 1171
Contractul sinalagmatic si contractul unilateral

Republicare

Art. 1172
Contractul cu titlu oneros si contractul cu titlu gratuit

Republicare

Art. 1173
Contractul comutativ si contractul aleatoriu

Republicare

Art. 1174
Contractul consensual, solemn sau real

Republicare

Art. 1175
Contractul de adeziune

Republicare

Art. 1176
Contractul-cadru

Republicare

Art. 1177
Contractul incheiat cu consumatorii

Republicare

Art. 1178
Libertatea formei

Republicare

Art. 1179
Conditiile esentiale pentru validitatea contractului

Republicare

Art. 1180
Capacitatea partilor

Republicare

Art. 1181
Reguli aplicabile

Republicare

Art. 1182
Incheierea contractului

Republicare

Art. 1183
Buna-credinta in negocieri

Republicare

Art. 1184
Obligatia de confidentialitate in negocierile precontractuale

Republicare

Art. 1185
Elementele de care depinde incheierea contractului

Republicare

Art. 1186
Momentul si locul incheierii contractului

Republicare

Art. 1187
Forma ofertei si a acceptarii

Republicare

Art. 1188
Oferta de a contracta

Republicare

Art. 1189
Propunerea adresata unor persoane nedeterminate

Republicare

Art. 1190
Solicitarea de oferte

Republicare

Art. 1191
Oferta irevocabila

Republicare

Art. 1192
Termenul de acceptare

Republicare

Art. 1193
Oferta fara termen adresata unei persoane absente

Republicare

Art. 1194
Oferta fara termen adresata unei persoane prezente

Republicare

Art. 1195
Caducitatea ofertei

Republicare

Art. 1196
Acceptarea ofertei

Republicare

Art. 1197
Acceptarea necorespunzatoare a ofertei

Republicare

Art. 1198
Acceptarea tardiva

Republicare

Art. 1199
Retragerea ofertei sau a acceptarii

Republicare

Art. 1200
Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii

Republicare

Art. 1201
Clauze externe

Republicare

Art. 1202
Clauze standard

Republicare

Art. 1203
Clauze neuzuale

Republicare

Art. 1204
Conditii

Republicare

Art. 1205
Lipsa discernamantului

Republicare

Art. 1206
Cazuri

Republicare

Art. 1207
Eroarea

Republicare

Art. 1208
Eroarea nescuzabila

Republicare

Art. 1209
Eroarea asumata

Republicare

Art. 1210
Eroarea de calcul

Republicare

Art. 1211
Eroarea de comunicare sau de transmitere

Republicare

Art. 1212
Invocarea erorii cu buna-credinta

Republicare

Art. 1213
Adaptarea contractului

Republicare

Art. 1214
Dolul

Republicare

Art. 1215
Dolul comis de un tert

Republicare

Art. 1216
Violenta

Republicare

Art. 1217
Amenintarea cu exercitiul unui drept

Republicare

Art. 1218
Starea de necesitate

Republicare

Art. 1219
Temerea reverentiara

Republicare

Art. 1220
Violenta savarsita de un tert

Republicare

Art. 1221
Leziunea

Republicare

Art. 1222
Sanctiune

Republicare

Art. 1223
Termenul de prescriptie

Republicare

Art. 1224
Inadmisibilitatea leziunii

Republicare

Art. 1225
Obiectul contractului

Republicare

Art. 1226
Obiectul obligatiei

Republicare

Art. 1227
Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei

Republicare

Art. 1228
Bunurile viitoare

Republicare

Art. 1229
Bunurile care nu sunt in circuitul civil

Republicare

Art. 1230
Bunurile care apartin altuia

Republicare

Art. 1231
Determinarea calitatii obiectului

Republicare

Art. 1232
Determinarea obiectului de catre un tert

Republicare

Art. 1233
Determinarea pretului intre profesionisti

Republicare

Art. 1234
Raportarea la un factor de referinta

Republicare

Art. 1235
Notiune

Republicare

Art. 1236
Conditii

Republicare

Art. 1237
Frauda la lege

Republicare

Art. 1238
Sanctiune

Republicare

Art. 1239
Proba cauzei

Republicare

Art. 1240
Formele de exprimare a consimtamantului

Republicare

Art. 1241
Forma scrisa

Republicare

Art. 1242
Sanctiune

Republicare

Art. 1243
Modificarea contractului

Republicare

Art. 1244
Forma ceruta pentru inscrierea in cartea funciara

Republicare

Art. 1245
Forma contractelor electronice

Republicare

Art. 1246
Nulitatea

Republicare

Art. 1247
Nulitatea absoluta

Republicare

Art. 1248
Nulitatea relativa

Republicare

Art. 1249
Prescriptia

Republicare

Art. 1250
Cauzele de nulitate absoluta

Republicare

Art. 1251
Cauzele de nulitate relativa

Republicare

Art. 1252
Prezumtia de nulitate relativa

Republicare

Art. 1253
Nulitatea virtuala

Republicare

Art. 1254
Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente

Republicare

Art. 1255
Nulitatea partiala

Republicare

Art. 1256
Nulitatea contractului plurilateral

Republicare

Art. 1257
Daunele-interese. Reducerea prestatiilor

Republicare

Art. 1258
Repararea prejudiciului in cazul nulitatii contractului incheiat in forma autentica

Republicare

Art. 1259
Refacerea contractului nul

Republicare

Art. 1260
Conversiunea contractului nul

Republicare

Art. 1261
Cauzele de validare

Republicare

Art. 1262
Confirmarea contractului

Republicare

Art. 1263
Conditiile confirmarii

Republicare

Art. 1264
Cuprinsul actului confirmativ

Republicare

Art. 1265
Efectele confirmarii

Republicare

Art. 1266
Interpretarea dupa vointa concordanta a partilor

Republicare

Art. 1267
Interpretarea sistematica

Republicare

Art. 1268
Interpretarea clauzelor indoielnice

Republicare

Art. 1269
Regulile subsidiare de interpretare

Republicare

Art. 1270
Forta obligatorie

Republicare

Art. 1271
Impreviziunea

Republicare

Art. 1272
Continutul contractului

Republicare

Art. 1273
Constituirea si transferul drepturilor reale

Republicare

Art. 1274
Riscul in contractul translativ de proprietate

Republicare

Art. 1275
Transmiterea succesiva a unui bun mobil

Republicare

Art. 1276
Denuntarea unilaterala

Republicare

Art. 1277
Contractul pe durata nedeterminata

Republicare

Art. 1278
Pactul de optiune

Republicare

Art. 1279
Promisiunea de a contracta

Republicare

Art. 1280
Relativitatea efectelor contractului

Republicare

Art. 1281
Opozabilitatea efectelor contractului

Republicare

Art. 1282
Transmisiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori

Republicare

Art. 1283
Efecte

Republicare

Art. 1284
Efecte

Republicare

Art. 1285
Conditiile privind tertul beneficiar

Republicare

Art. 1286
Acceptarea stipulatiei

Republicare

Art. 1287
Revocarea stipulatiei

Republicare

Art. 1288
Mijloacele de aparare ale promitentului

Republicare

Art. 1289
Efecte intre parti

Republicare

Art. 1290
Efecte fata de terti

Republicare

Art. 1291
Raporturile cu creditorii

Republicare

Art. 1292
Proba simulatiei

Republicare

Art. 1293
Actele unilaterale

Republicare

Art. 1294
Actele nepatrimoniale

Republicare

Art. 1295
Temeiul reprezentarii

Republicare

Art. 1296
Efecte

Republicare

Art. 1297
Nearatarea calitatii de reprezentant

Republicare

Art. 1298
Capacitatea partilor

Republicare

Art. 1299
Viciile de consimtamant

Republicare

Art. 1300
Buna-credinta

Republicare

Art. 1301
Forma imputernicirii

Republicare

Art. 1302
Justificarea puterii de a reprezenta

Republicare

Art. 1303
Conflictul de interese

Republicare

Art. 1304
Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare

Republicare

Art. 1305
Incetarea imputernicirii

Republicare

Art. 1306
Modificarea si revocarea imputernicirii

Republicare

Art. 1307
Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta

Republicare

Art. 1308
Obligatiile reprezentantului la incetarea imputernicirii

Republicare

Art. 1309
Lipsa sau depasirea puterii de reprezentare

Republicare

Art. 1310
Raspunderea reprezentantului

Republicare

Art. 1311
Ratificarea

Republicare

Art. 1312
Efectele ratificarii

Republicare

Art. 1313
Transmisiunea facultatii de a ratifica

Republicare

Art. 1314
Desfiintarea contractului inaintea ratificarii

Republicare

Art. 1315
Notiune

Republicare

Art. 1316
Forma cesiunii

Republicare

Art. 1317
Momentul cesiunii

Republicare

Art. 1318
Liberarea cedentului

Republicare

Art. 1319
Exceptiile contractantului cedat

Republicare

Art. 1320
Obligatia de garantie

Republicare

Art. 1321
Cauzele de incetare

Republicare

Art. 1322
Efectele incetarii

Republicare

Art. 1323
Restituirea prestatiilor

Republicare

Art. 1324
Notiune

Republicare

Art. 1325
Regimul juridic

Republicare

Art. 1326
Actele unilaterale supuse comunicarii

Republicare

Art. 1327
Promisiunea unilaterala

Republicare

Art. 1328
Promisiunea publica de recompensa

Republicare

Art. 1329
Revocarea promisiunii publice de recompensa

Republicare

Art. 1330
Conditii

Republicare

Art. 1331
Obligatia de instiintare

Republicare

Art. 1332
Continuarea gestiunii

Republicare

Art. 1333
Continuarea gestiunii de catre mostenitorii gerantului

Republicare

Art. 1334
Diligenta datorata de gerant

Republicare

Art. 1335
Obligatiile gerantului

Republicare

Art. 1336
Actele incheiate de gerant

Republicare

Art. 1337
Obligatiile geratului

Republicare

Art. 1338
Impotrivirea beneficiarului gestiunii

Republicare

Art. 1339
Gestiunea inoportuna

Republicare

Art. 1340
Ratificarea gestiunii

Republicare

Art. 1341
Notiune

Republicare

Art. 1342
Plata primita cu buna-credinta de creditor

Republicare

Art. 1343
Restituirea platii anticipate

Republicare

Art. 1344
Reguli aplicabile restituirii

Republicare

Art. 1345
Conditii

Republicare

Art. 1346
Imbogatirea justificata

Republicare

Art. 1347
Conditiile si intinderea restituirii

Republicare

Art. 1348
Caracterul subsidiar

Republicare

Art. 1349
Raspunderea delictuala

Republicare

Art. 1350
Raspunderea contractuala

Republicare

Art. 1351
Forta majora si cazul fortuit

Republicare

Art. 1352
Fapta victimei sau a tertului

Republicare

Art. 1353
Exercitiul drepturilor

Republicare

Art. 1354
Alte cauze de exonerare

Republicare

Art. 1355
Clauze privind raspunderea

Republicare

Art. 1356
Anunturi privitoare la raspundere

Republicare

Art. 1357
Conditiile raspunderii

Republicare

Art. 1358
Criterii particulare de apreciere a vinovatiei

Republicare

Art. 1359
Repararea prejudiciului constand in vatamarea unui interes

Republicare

Art. 1360
Legitima aparare

Republicare

Art. 1361
Starea de necesitate

Republicare

Art. 1362
Obligatia tertului de reparare a prejudiciului

Republicare

Art. 1363
Divulgarea secretului comercial

Republicare

Art. 1364
Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege

Republicare

Art. 1365
Efectele hotararii penale

Republicare

Art. 1366
Raspunderea minorului si a celui pus sub interdictie judecatoreasca

Republicare

Art. 1367
Raspunderea altor persoane lipsite de discernamant

Republicare

Art. 1368
Obligatia subsidiara de indemnizare a victimei

Republicare

Art. 1369
Raspunderea altor persoane

Republicare

Art. 1370
Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite

Republicare

Art. 1371
Vinovatia comuna. Pluralitatea de cauze

Republicare

Art. 1372
Raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie

Republicare

Art. 1373
Raspunderea comitentilor pentru prepusi

Republicare

Art. 1374
Corelatia formelor de raspundere pentru fapta altei persoane

Republicare

Art. 1375
Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

Republicare

Art. 1376
Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri

Republicare

Art. 1377
Notiunea de paza

Republicare

Art. 1378
Raspunderea pentru ruina edificiului

Republicare

Art. 1379
Alte cazuri de raspundere

Republicare

Art. 1380
Cauze de exonerare

Republicare

Art. 1381
Obiectul reparatiei

Republicare

Art. 1382
Raspunderea solidara

Republicare

Art. 1383
Raporturile dintre debitori

Republicare

Art. 1384
Dreptul de regres

Republicare

Art. 1385
Intinderea reparatiei

Republicare

Art. 1386
Formele reparatiei

Republicare

Art. 1387
Vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii

Republicare

Art. 1388
Stabilirea pierderii si a nerealizarii castigului din munca

Republicare

Art. 1389
Vatamarea minorului

Republicare

Art. 1390
Persoana indreptatita la despagubire in caz de deces

Republicare

Art. 1391
Repararea prejudiciului nepatrimonial

Republicare

Art. 1392
Cheltuieli de ingrijire a sanatatii. Cheltuieli de inmormantare

Republicare

Art. 1393
Despagubirea in raport cu ajutorul si pensia

Republicare

Art. 1394
Prorogarea termenului prescriptiei

Republicare

Art. 1395
Suspendarea prescriptiei

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf