Codul Civil - Cartea V - Titlul XI modificari din 15 Iulie 2011

Despre obligatii - Privilegiile si garantiile reale

  • Cartea V - Titlul XI
  • 15 Iulie 2011
Art. 2323
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 2324
Garantia comuna a creditorilor

Republicare

Art. 2325
Limitarea drepturilor creditorului

Republicare

Art. 2326
Egalitatea creditorilor

Republicare

Art. 2327
Cauzele de preferinta

Republicare

Art. 2328
Preferinta acordata statului

Republicare

Art. 2329
Clauzele de insesizabilitate

Republicare

Art. 2330
Stramutarea garantiei

Republicare

Art. 2331
Procedura stramutarii garantiei

Republicare

Art. 2332
Optiunea asiguratorului

Republicare

Art. 2333
Notiune

Republicare

Art. 2334
Opozabilitatea privilegiilor

Republicare

Art. 2335
Prioritatea creantelor privilegiate fata de celelalte creante

Republicare

Art. 2336
Rangul privilegiilor intre ele

Republicare

Art. 2337
Stingerea privilegiilor

Republicare

Art. 2338
Privilegiile generale

Republicare

Art. 2339
Privilegiile speciale

Republicare

Art. 2340
Stingerea privilegiului special

Republicare

Art. 2341
Stramutarea privilegiului vanzatorului

Republicare

Art. 2342
Concursul cauzelor de preferinta

Republicare

Art. 2343
Notiune

Republicare

Art. 2344
Caracterele juridice

Republicare

Art. 2345
Drepturile creditorului ipotecar

Republicare

Art. 2346
Opozabilitatea ipotecii

Republicare

Art. 2347
Operatiunile asimilate

Republicare

Art. 2348
Exceptiile

Republicare

Art. 2349
Izvoarele ipotecii

Republicare

Art. 2350
Obiectul ipotecii

Republicare

Art. 2351
Bunurile inalienabile sau insesizabile

Republicare

Art. 2352
Ipoteca nudei proprietati

Republicare

Art. 2353
Ipoteca unei cote-parti indivize

Republicare

Art. 2354
Intinderea creantei ipotecare

Republicare

Art. 2355
Extinderea ipotecii prin accesiune

Republicare

Art. 2356
Bunurile mobile accesorii unui imobil

Republicare

Art. 2357
Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri

Republicare

Art. 2358
Cesiunea ipotecii

Republicare

Art. 2359
Garantiile asupra navelor si aeronavelor

Republicare

Art. 2360
Dreptul de urmarire al creditorului ipotecar

Republicare

Art. 2361
Efectele ipotecii fata de dobanditorul bunului

Republicare

Art. 2362
Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor

Republicare

Art. 2363
Regresul dobanditorului care a platit datoria

Republicare

Art. 2364
Conservarea actiunii personale

Republicare

Art. 2365
Dreptul de a ipoteca

Republicare

Art. 2366
Constituitorul ipotecii

Republicare

Art. 2367
Ipoteca unui drept anulabil sau conditional

Republicare

Art. 2368
Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri

Republicare

Art. 2369
Obligatiile garantate

Republicare

Art. 2370
Obligatiile viitoare sau eventuale

Republicare

Art. 2371
Garantia constituita in avans

Republicare

Art. 2372
Continutul contractului de ipoteca

Republicare

Art. 2373
Drepturile constituitorului

Republicare

Art. 2374
Indatoririle celui care a constituit ipoteca

Republicare

Art. 2375
Daunele-interese

Republicare

Art. 2376
Clauza de inalienabilitate

Republicare

Art. 2377
Inscrierea in cartea funciara

Republicare

Art. 2378
Forma contractului

Republicare

Art. 2379
Obiectul ipotecii imobiliare

Republicare

Art. 2380
Ipoteca asupra unei constructii viitoare

Republicare

Art. 2381
Inscrierea ipotecii

Republicare

Art. 2382
Extinderea ipotecii asupra amelioratiunilor

Republicare

Art. 2383
Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului

Republicare

Art. 2384
Clauzele de inalienabilitate

Republicare

Art. 2385
Antihreza

Republicare

Art. 2386
Creantele care beneficiaza de ipoteca legala

Republicare

Art. 2387
Constituirea si eficacitatea ipotecii

Republicare

Art. 2388
Forma contractului de ipoteca

Republicare

Art. 2389
Obiectul ipotecii mobiliare

Republicare

Art. 2390
Ipoteca instrumentelor financiare

Republicare

Art. 2391
Descrierea bunului ipotecat

Republicare

Art. 2392
Extinderea ipotecii asupra produselor

Republicare

Art. 2393
Instrainarea bunului ipotecat

Republicare

Art. 2394
Dreptul de inspectie

Republicare

Art. 2395
Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat

Republicare

Art. 2396
Exigibilitatea anticipata

Republicare

Art. 2397
Declaratiile privitoare la ipoteca

Republicare

Art. 2398
Obiectul ipotecii

Republicare

Art. 2399
Intinderea ipotecii asupra unei universalitati de creante

Republicare

Art. 2400
Notificarea debitorului creantei ipotecate

Republicare

Art. 2401
Plata creantei grevate de ipoteca

Republicare

Art. 2402
Ipoteca unei creante garantate cu ipoteca

Republicare

Art. 2403
Actiunile impotriva debitorului creantei grevate

Republicare

Art. 2404
Drepturile creditorului ipotecar

Republicare

Art. 2405
Imputarea sumelor percepute

Republicare

Art. 2406
Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca

Republicare

Art. 2407
Urmarirea sumelor neplatite

Republicare

Art. 2408
Remiterea diferentei

Republicare

Art. 2409
Ipotecile mobiliare perfecte

Republicare

Art. 2410
Publicitatea ipotecii asupra conturilor

Republicare

Art. 2411
Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare

Republicare

Art. 2412
Conservarea rangului ipotecii

Republicare

Art. 2413
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Republicare

Art. 2414
Validitatea ipotecii

Republicare

Art. 2415
Efectul inscrierii

Republicare

Art. 2416
Neconcordante intre aviz si contractul de ipoteca

Republicare

Art. 2417
Notificarea inscrierii

Republicare

Art. 2418
Domiciliul partilor

Republicare

Art. 2419
Obligatia de radiere

Republicare

Art. 2420
Concursul ipotecilor mobiliare

Republicare

Art. 2421
Concursul ipotecilor imobiliare

Republicare

Art. 2422
Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare

Republicare

Art. 2423
Concursul dintre ipotecile inscrise si gaj

Republicare

Art. 2424
Concursul dintre ipotecile generale si ipotecile speciale

Republicare

Art. 2425
Ipotecile mobiliare privilegiate

Republicare

Art. 2426
Ipoteca asupra conturilor

Republicare

Art. 2427
Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului

Republicare

Art. 2428
Stingerea ipotecilor

Republicare

Art. 2429
Executarea ipotecilor

Republicare

Art. 2430
Conditiile executarii

Republicare

Art. 2431
Titlurile executorii

Republicare

Art. 2432
Alte cai de realizare a creantei

Republicare

Art. 2433
Interdictia pactului comisoriu

Republicare

Art. 2434
Discutiunea bunurilor mobile

Republicare

Art. 2435
Drepturile creditorului

Republicare

Art. 2436
Urmarirea accesoriilor unui imobil

Republicare

Art. 2437
Separarea accesoriilor unui imobil

Republicare

Art. 2438
Dreptul de a prelua bunurile

Republicare

Art. 2439
Preluarea bunului

Republicare

Art. 2440
Preluarea bunului prin mijloace proprii

Republicare

Art. 2441
Remiterea bunului ipotecat

Republicare

Art. 2442
Preluarea silita a bunului

Republicare

Art. 2443
Obligatiile executorului judecatoresc

Republicare

Art. 2444
Drepturile si obligatiile creditorului

Republicare

Art. 2445
Vanzarea bunurilor ipotecate

Republicare

Art. 2446
Vanzarea comercial rezonabila

Republicare

Art. 2447
Vanzarea bunului aflat in posesia debitorului

Republicare

Art. 2448
Cumpararea de catre creditor

Republicare

Art. 2449
Notificarea vanzarii

Republicare

Art. 2450
Destinatarii notificarii

Republicare

Art. 2451
Continutul notificarii

Republicare

Art. 2452
Opozitia la executare

Republicare

Art. 2453
Plata creantei ipotecare

Republicare

Art. 2454
Preferinta la executare

Republicare

Art. 2455
Dobandirea lucrului de catre cumparator

Republicare

Art. 2456
Obligatia personala a debitorului

Republicare

Art. 2457
Vanzarea bunului care nu apartine debitorului

Republicare

Art. 2458
Locatiunea bunului dupa vanzare

Republicare

Art. 2459
Distribuirea sumelor realizate

Republicare

Art. 2460
Preluarea bunului ipotecat in contul creantei

Republicare

Art. 2461
Notificarea ofertei de preluare in contul creantei

Republicare

Art. 2462
Opunerea la preluarea in contul creantei

Republicare

Art. 2463
Efectele preluarii in contul creantei

Republicare

Art. 2464
Ipoteca asupra titlurilor reprezentative

Republicare

Art. 2465
Ipoteca asupra creantelor

Republicare

Art. 2466
Ipoteca asupra conturilor

Republicare

Art. 2467
Conduita creditorului

Republicare

Art. 2468
Conditiile

Republicare

Art. 2469
Administratorul

Republicare

Art. 2470
Obligatiile administratorului

Republicare

Art. 2471
Conservarea drepturilor locatarului

Republicare

Art. 2472
Incetarea administrarii

Republicare

Art. 2473
Obligatiile creditorului la incetarea administrarii

Republicare

Art. 2474
Incalcarea regulilor privitoare la preluarea bunului

Republicare

Art. 2475
Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii

Republicare

Art. 2476
Stabilirea valorii bunului

Republicare

Art. 2477
Incalcarea regulilor privitoare la distribuirea pretului

Republicare

Art. 2478
Discutiunea bunurilor ipotecate

Republicare

Art. 2479
Regulile aplicabile

Republicare

Art. 2480
Obiectul gajului

Republicare

Art. 2481
Constituirea gajului

Republicare

Art. 2482
Publicitatea gajului

Republicare

Art. 2483
Detinerea bunului de catre creditor

Republicare

Art. 2484
Detinerea prin intermediul unui tert

Republicare

Art. 2485
Conservarea gajului

Republicare

Art. 2486
Restituirea bunului catre creditor

Republicare

Art. 2487
Drepturile si obligatiile creditorului gajist

Republicare

Art. 2488
Fructele bunului gajat

Republicare

Art. 2489
Rascumpararea titlurilor participative

Republicare

Art. 2490
Pieirea bunului

Republicare

Art. 2491
Cheltuielile de conservare

Republicare

Art. 2492
Restituirea bunului catre debitor

Republicare

Art. 2493
Indivizibilitatea gajului

Republicare

Art. 2494
Aplicarea regulilor privitoare la ipoteca

Republicare

Art. 2495
Notiune

Republicare

Art. 2496
Exceptii

Republicare

Art. 2497
Indatoririle celui care exercita dreptul de retentie

Republicare

Art. 2498
Opozabilitatea dreptului de retentie

Republicare

Art. 2499
Stingerea dreptului de retentie

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf