Codul Civil - Cartea V - Titlul X modificari din 15 Iulie 2011

Despre obligatii - Garantiile personale

  • Cartea V - Titlul X
  • 15 Iulie 2011
Art. 2279
Tipurile de garantii personale

Republicare

Art. 2280
Notiune

Republicare

Art. 2281
Fideiusiunea obligatorie

Republicare

Art. 2282
Forma fideiusiunii

Republicare

Art. 2283
Consimtamantul debitorului principal

Republicare

Art. 2284
Beneficiarul fideiusiunii

Republicare

Art. 2285
Conditiile pentru a deveni fideiusor

Republicare

Art. 2286
Substituirea fideiusiunii legale sau judiciare

Republicare

Art. 2287
Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii

Republicare

Art. 2288
Obligatia principala

Republicare

Art. 2289
Limitele fideiusiunii

Republicare

Art. 2290
Intinderea fideiusiunii

Republicare

Art. 2291
Fideiusiunea partiala

Republicare

Art. 2292
Fideiusiunea asimilata

Republicare

Art. 2293
Obligatia fideiusorului

Republicare

Art. 2294
Beneficiul de discutiune

Republicare

Art. 2295
Invocarea beneficiului de discutiune

Republicare

Art. 2296
Exceptiile invocate de fideiusor

Republicare

Art. 2297
Pluralitatea de fideiusori

Republicare

Art. 2298
Beneficiul de diviziune

Republicare

Art. 2299
Divizarea actiunii de catre creditor

Republicare

Art. 2300
Fideiusiunea solidara

Republicare

Art. 2301
Prorogarea termenului si decaderea din termen

Republicare

Art. 2302
Informarea fideiusorului

Republicare

Art. 2303
Renuntarea anticipata

Republicare

Art. 2304
Fideiusiunea data unui fideiusor

Republicare

Art. 2305
Subrogarea fideiusorului

Republicare

Art. 2306
Intinderea dreptului de regres

Republicare

Art. 2307
Regresul contra debitorului incapabil

Republicare

Art. 2308
Regresul contra mai multor debitori principali

Republicare

Art. 2309
Limitele regresului

Republicare

Art. 2310
Pierderea dreptului de regres

Republicare

Art. 2311
Instiintarea fideiusorului

Republicare

Art. 2312
Regresul anticipat

Republicare

Art. 2313
Regresul contra celorlalti fideiusori

Republicare

Art. 2314
Confuziunea

Republicare

Art. 2315
Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului

Republicare

Art. 2316
Liberarea fideiusorului pentru obligatiile viitoare sau nedeterminate

Republicare

Art. 2317
Stingerea obligatiei principale prin darea in plata

Republicare

Art. 2318
Urmarirea debitorului principal

Republicare

Art. 2319
Decesul fideiusorului

Republicare

Art. 2320
Cazul special

Republicare

Art. 2321
Scrisoarea de garantie

Republicare

Art. 2322
Scrisoarea de confort

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf