Codul Civil - Cartea IV - Titlul IV modificari din 15 Iulie 2011

Despre mostenire si liberalitati - Transmisiunea si partajul mostenirii

  • Cartea IV - Titlul IV
  • 15 Iulie 2011
Art. 1100
Notiunile de optiune succesorala si de succesibil

Republicare

Art. 1101
Caracterele juridice ale optiunii

Republicare

Art. 1102
Vocatia multipla la mostenire

Republicare

Art. 1103
Termenul de optiune succesorala

Republicare

Art. 1104
Prorogarea termenului

Republicare

Art. 1105
Retransmiterea dreptului de optiune

Republicare

Art. 1106
Libertatea acceptarii mostenirii

Republicare

Art. 1107
Acceptarea mostenirii de catre creditori

Republicare

Art. 1108
Felurile acceptarii

Republicare

Art. 1109
Inregistrarea actelor de acceptare

Republicare

Art. 1110
Actele cu valoare de acceptare tacita

Republicare

Art. 1111
Declaratia de neacceptare

Republicare

Art. 1112
Prezumtia de renuntare

Republicare

Art. 1113
Reducerea termenului de optiune

Republicare

Art. 1114
Efectele acceptarii

Republicare

Art. 1115
Intocmirea inventarului

Republicare

Art. 1116
Procesul-verbal de inventariere

Republicare

Art. 1117
Masurile speciale de conservare a bunurilor

Republicare

Art. 1118
Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori

Republicare

Art. 1119
Acceptarea fortata

Republicare

Art. 1120
Forma renuntarii

Republicare

Art. 1121
Efectele renuntarii

Republicare

Art. 1122
Renuntarea frauduloasa

Republicare

Art. 1123
Revocarea renuntarii

Republicare

Art. 1124
Termenul de prescriptie

Republicare

Art. 1125
Notiune

Republicare

Art. 1126
Mostenitorii sezinari

Republicare

Art. 1127
Dobandirea sezinei de catre mostenitorii legali nesezinari

Republicare

Art. 1128
Intrarea legatarului universal sau cu titlu universal in stapanirea mostenirii

Republicare

Art. 1129
Predarea legatului cu titlu particular

Republicare

Art. 1130
Persoanele care pot obtine recunoasterea calitatii de mostenitor

Republicare

Art. 1131
Efectele recunoasterii calitatii de mostenitor

Republicare

Art. 1132
Notiune

Republicare

Art. 1133
Efecte

Republicare

Art. 1134
Nulitatea

Republicare

Art. 1135
Notiune

Republicare

Art. 1136
Administrarea provizorie a bunurilor mostenirii

Republicare

Art. 1137
Somarea succesibililor

Republicare

Art. 1138
Dreptul de a culege mostenirea vacanta

Republicare

Art. 1139
Intrarea in stapanirea mostenirii vacante si raspunderea pentru pasiv

Republicare

Art. 1140
Desfiintarea vacantei mostenirii

Republicare

Art. 1141
Bunurile care constituie amintiri de familie

Republicare

Art. 1142
Regimul juridic al amintirilor de familie

Republicare

Art. 1143
Starea de indiviziune

Republicare

Art. 1144
Partajul voluntar

Republicare

Art. 1145
Masuri conservatorii

Republicare

Art. 1146
Notiune

Republicare

Art. 1147
Scutirea de raport a renuntatorului la mostenirea legala

Republicare

Art. 1148
Persoanele care pot cere raportul donatiei

Republicare

Art. 1149
Caracterul personal al obligatiei de raport

Republicare

Art. 1150
Exceptiile de la obligatia de raport

Republicare

Art. 1151
Modul de efectuare a raportului

Republicare

Art. 1152
Caile de realizare a raportului

Republicare

Art. 1153
Evaluarea bunului in cazul raportului prin echivalent

Republicare

Art. 1154
Ameliorarile si degradarile bunului donat in cazul raportului in natura

Republicare

Art. 1155
Plata pasivului. Exceptiile de la divizarea de drept a pasivului mostenirii

Republicare

Art. 1156
Situatia creditorilor personali ai mostenitorilor

Republicare

Art. 1157
Regresul intre mostenitori. Insolvabilitatea unuia dintre mostenitori

Republicare

Art. 1158
Raportul datoriilor

Republicare

Art. 1159
Titlurile executorii obtinute impotriva defunctului

Republicare

Art. 1160
Subiecte

Republicare

Art. 1161
Forme

Republicare

Art. 1162
Cuprins

Republicare

Art. 1163
Ineficacitate

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf