Codul Civil - Cartea III - Titlul VIII modificari din 15 Iulie 2011

Despre bunuri - Posesia

  • Cartea III - Titlul VIII
  • 15 Iulie 2011
Art. 916
Notiune

Republicare

Art. 917
Exercitarea posesiei

Republicare

Art. 918
Cazurile care nu constituie posesie

Republicare

Art. 919
Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate

Republicare

Art. 920
Intervertirea precaritatii in posesie

Republicare

Art. 921
Incetarea posesiei

Republicare

Art. 922
Viciile posesiei

Republicare

Art. 923
Discontinuitatea

Republicare

Art. 924
Violenta

Republicare

Art. 925
Clandestinitatea

Republicare

Art. 926
Invocarea viciilor posesiei

Republicare

Art. 927
Incetarea viciilor posesiei

Republicare

Art. 928
Uzucapiunea si dobandirea fructelor

Republicare

Art. 929
Bunurile care nu pot fi uzucapate

Republicare

Art. 930
Uzucapiunea extratabulara

Republicare

Art. 931
Uzucapiunea tabulara

Republicare

Art. 932
Curgerea termenului uzucapiunii

Republicare

Art. 933
Jonctiunea posesiilor

Republicare

Art. 934
Alte dispozitii aplicabile

Republicare

Art. 935
Prezumtia de titlu de proprietate

Republicare

Art. 936
Opozabilitatea fata de terti

Republicare

Art. 937
Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta

Republicare

Art. 938
Buna-credinta

Republicare

Art. 939
Dobandirea bunului mobil in temeiul uzucapiunii

Republicare

Art. 940
Posesia titlurilor la purtator

Republicare

Art. 941
Dobandirea bunului prin ocupatiune

Republicare

Art. 942
Proprietatea bunului gasit

Republicare

Art. 943
Proprietatea asupra bunului gasit in loc public

Republicare

Art. 944
Vanzarea bunului gasit

Republicare

Art. 945
Restituirea bunului gasit catre proprietar

Republicare

Art. 946
Drepturile asupra tezaurului gasit

Republicare

Art. 947
Alte dispozitii aplicabile

Republicare

Art. 948
Conditiile dobandirii fructelor bunului posedat

Republicare

Art. 949
Actiunile posesorii

Republicare

Art. 950
Persoanele impotriva carora se pot introduce actiunile posesorii

Republicare

Art. 951
Termenul de exercitare a actiunii posesorii

Republicare

Art. 952
Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf