Codul Civil - Cartea III - Titlul V modificari din 15 Iulie 2011

Despre bunuri - Administrarea bunurilor altuia

  • Cartea III - Titlul V
  • 15 Iulie 2011
Art. 792
Calitatea de administrator al bunurilor altuia

Republicare

Art. 793
Remuneratia administratorului

Republicare

Art. 794
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 795
Notiune

Republicare

Art. 796
Atributiile administratorului

Republicare

Art. 797
Mentinerea destinatiei bunurilor

Republicare

Art. 798
Investirea sumelor de bani

Republicare

Art. 799
Autorizarea actelor de dispozitie

Republicare

Art. 800
Atributiile administratorului

Republicare

Art. 801
Intinderea puterilor administratorului

Republicare

Art. 802
Limitele raspunderii administratorului

Republicare

Art. 803
Obligatia de diligenta, onestitate si loialitate

Republicare

Art. 804
Evitarea conflictului de interese

Republicare

Art. 805
Anuntarea conflictului de interese

Republicare

Art. 806
Interdictia dobandirii de drepturi in legatura cu bunurile administrate

Republicare

Art. 807
Separatia bunurilor administrate

Republicare

Art. 808
Interdictia folosirii bunurilor administrate in interes propriu

Republicare

Art. 809
Interdictia actelor de dispozitie cu titlu gratuit

Republicare

Art. 810
Dreptul de a reprezenta in justitie

Republicare

Art. 811
Impartialitatea administratorului

Republicare

Art. 812
Atenuarea raspunderii administratorului

Republicare

Art. 813
Raspunderea personala a administratorului

Republicare

Art. 814
Raspunderea personala a administratorului in cazul depasirii puterilor conferite

Republicare

Art. 815
Depasirea puterilor incredintate mai multor persoane

Republicare

Art. 816
Limitarea raspunderii beneficiarului fata de terti

Republicare

Art. 817
Administratorul aparent

Republicare

Art. 818
Izvorul obligatiei privind inventarul, garantiile si asigurarea

Republicare

Art. 819
Criteriile pentru aprecierea motivelor temeinice

Republicare

Art. 820
Cuprinsul inventarului

Republicare

Art. 821
Bunurile de uz personal

Republicare

Art. 822
Starea bunurilor indicate in inventar

Republicare

Art. 823
Comunicarea si contestarea inventarului

Republicare

Art. 824
Asigurarea facultativa

Republicare

Art. 825
Adoptarea hotararilor

Republicare

Art. 826
Adoptarea hotararilor in situatii speciale

Republicare

Art. 827
Raspunderea solidara

Republicare

Art. 828
Prezumtia de aprobare a hotararilor

Republicare

Art. 829
Delegarea

Republicare

Art. 830
Raspunderea reprezentantului administratorului

Republicare

Art. 831
Categoriile de plasamente considerate sigure

Republicare

Art. 832
Limitele prudentiale ale efectuarii plasamentelor

Republicare

Art. 833
Plasarea sumelor de bani

Republicare

Art. 834
Mentinerea plasamentelor anterioare

Republicare

Art. 835
Obligatia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure

Republicare

Art. 836
Obligatia administratorului de a-si arata calitatea

Republicare

Art. 837
Repartitia profitului si a pierderilor

Republicare

Art. 838
Debitarea contului de venituri

Republicare

Art. 839
Debitarea contului de capital

Republicare

Art. 840
Momentul nasterii dreptului beneficiarului la venitul net

Republicare

Art. 841
Dobandirea fructelor

Republicare

Art. 842
Obligatia privind darea de seama

Republicare

Art. 843
Continutul si auditarea darii de seama

Republicare

Art. 844
Darea de seama in ipoteza in care sunt mai multi administratori

Republicare

Art. 845
Examinarea registrelor

Republicare

Art. 846
Cazurile de incetare

Republicare

Art. 847
Notificarea renuntarii

Republicare

Art. 848
Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului

Republicare

Art. 849
Obligatiile asumate ulterior incetarii administrarii

Republicare

Art. 850
Darea de seama finala

Republicare

Art. 851
Descarcarea judiciara de gestiune

Republicare

Art. 852
Locul predarii bunurilor

Republicare

Art. 853
Intinderea obligatiei de restituire

Republicare

Art. 854
Suportarea cheltuielilor administrarii

Republicare

Art. 855
Data curgerii dobanzilor

Republicare

Art. 856
Deducerea remuneratiei

Republicare

Art. 857
Solidaritatea beneficiarilor

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf