Modificarile au fost aduse de

Codul Civil - Cartea III - Titlul II modificari din 17 Aprilie 2012

Despre bunuri - Proprietatea privata

  • Cartea III - Titlul II
  • 17 Aprilie 2012
Art. 658
Incetarea destinatiei folosintei comune

Modifica cuprins:

Articolul 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 658

Încetarea destinaţiei folosinţei comune

(1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor.

(2) În cazul încetării destinaţiei de folosinţă comună în condiţiile alin. (1), devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită.

(3) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf