Codul Civil - Cartea I - Titlul IV modificari din 15 Iulie 2011

Despre persoane - Persoana juridica

  • Cartea I - Titlul IV
  • 15 Iulie 2011
Art. 187
Elementele constitutive

Republicare

Art. 188
Calitatea de persoana juridica

Republicare

Art. 189
Categorii de persoane juridice

Republicare

Art. 190
Persoana juridica de drept privat

Republicare

Art. 191
Persoana juridica de drept public

Republicare

Art. 192
Regimul juridic aplicabil

Republicare

Art. 193
Efectele personalitatii juridice

Republicare

Art. 194
Modurile de infiintare

Republicare

Art. 195
Durata persoanei juridice

Republicare

Art. 196
Cauzele de nulitate

Republicare

Art. 197
Aspectele speciale privind regimul nulitatii

Republicare

Art. 198
Efectele nulitatii

Republicare

Art. 199
Regimul actelor juridice incheiate cu tertii

Republicare

Art. 200
Inregistrarea persoanei juridice

Republicare

Art. 201
Obligatia de verificare a documentelor publicate

Republicare

Art. 202
Lipsa inregistrarii

Republicare

Art. 203
Raspunderea pentru neefectuarea formalitatilor de inregistrare

Republicare

Art. 204
Inregistrarea modificarilor aduse actului de infiintare

Republicare

Art. 205
Data dobandirii capacitatii de folosinta

Republicare

Art. 206
Continutul capacitatii de folosinta

Republicare

Art. 207
Desfasurarea activitatilor autorizate

Republicare

Art. 208
Capacitatea de a primi liberalitati

Republicare

Art. 209
Data dobandirii capacitatii de exercitiu

Republicare

Art. 210
Lipsa organelor de administrare

Republicare

Art. 211
Incapacitati si incompatibilitati

Republicare

Art. 212
Actele emise de organele persoanei juridice

Republicare

Art. 213
Obligatiile membrilor organelor de administrare

Republicare

Art. 214
Separarea patrimoniilor

Republicare

Art. 215
Contrarietatea de interese

Republicare

Art. 216
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice

Republicare

Art. 217
Suspendarea actelor atacate

Republicare

Art. 218
Participarea la circuitul civil

Republicare

Art. 219
Raspunderea pentru fapte juridice

Republicare

Art. 220
Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice

Republicare

Art. 221
Raspunderea persoanelor juridice de drept public

Republicare

Art. 222
Independenta patrimoniala

Republicare

Art. 223
Statul si unitatile administrativ-teritoriale

Republicare

Art. 224
Raspunderea civila a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale

Republicare

Art. 225
Nationalitatea persoanei juridice

Republicare

Art. 226
Denumirea persoanei juridice

Republicare

Art. 227
Sediul persoanei juridice

Republicare

Art. 228
Schimbarea denumirii si sediului

Republicare

Art. 229
Dovada denumirii si sediului

Republicare

Art. 230
Alte atribute de identificare

Republicare

Art. 231
Mentiuni obligatorii

Republicare

Art. 232
Notiune

Republicare

Art. 233
Modurile de reorganizare

Republicare

Art. 234
Fuziunea

Republicare

Art. 235
Efectele fuziunii

Republicare

Art. 236
Divizarea

Republicare

Art. 237
Efectele divizarii

Republicare

Art. 238
Intinderea raspunderii in caz de divizare

Republicare

Art. 239
Repartizarea contractelor in caz de divizare

Republicare

Art. 240
Incetarea unor contracte

Republicare

Art. 241
Transformarea persoanei juridice

Republicare

Art. 242
Data transmiterii drepturilor si obligatiilor

Republicare

Art. 243
Opozitii

Republicare

Art. 244
Modurile de incetare

Republicare

Art. 245
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat

Republicare

Art. 246
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public

Republicare

Art. 247
Opozitii

Republicare

Art. 248
Lichidarea

Republicare

Art. 249
Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare

Republicare

Art. 250
Desfiintarea unor persoane juridice

Republicare

Art. 251
Data incetarii personalitatii juridice

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf