Formular S1045

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 936/16.07.2014, publicat in Monitorul Oficial al Romāniei nr. 540/21.07.2014

Declaratia S1045 actualizata in 22 Iulie 2014

se aplica societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care īn exercitiul financiar precedent au īnregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei, pentru an 2013
Formular S1045
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf