Formular S1042

Situaţii financiare anuale pentru entităţile prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Declaratia S1042 actualizata in 2 Aprilie 2015

Situaţii financiare anuale pentru entităţile prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice si care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi alin. (31) din legea contabilităţii (inclusiv pentru entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare - si care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic). Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul
Formular S1042
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf