Formular S1041

Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2014 Óntocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS

Declaratia S1041 actualizata in 1 Februarie 2015

Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2014 Óntocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care depun situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Modificari:

- conform OMFP nr. 65/27.01.2015

Formular S1041
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf