Formular S1040

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 Óntocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

Declaratia S1040 actualizata in 29 Aprilie 2015

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 Óntocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Modificari:

- modificare aparitie text legislatie

Formular S1040
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf