Formular S1039

Situaţiile financiare anuale Óntocmite Ón vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare

Declaratia S1039 actualizata in 23 Martie 2015

Potrivit art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceste situatii se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
Formular S1039
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf