Formular S1030

Situaţii financiare anuale consolidate

Declaratia S1030 actualizata in 30 Ianuarie 2015

La art. 185 alin. (1) - (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2010, se prevăd următoarele: "(1) Īn conditiile prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, īn format hārtie si īn format electronic sau numai īn formă electronică, avānd atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societătii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmānd a fi aplicate īn mod corespunzător.

Modificari:

- actualizare an 2014

Formular S1030
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf