Formular S1028-S1029

Raportări contabile semestriale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Declaratia S1028-S1029 actualizata in 20 August 2014

conform Instrucţiunii nr. 3/2014 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 a C.N.V.M. , publicată împreună cu anexele ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 08.08.2014, aferent raportări contabile semestriale 06/2014
Formular S1028-S1029
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf