Formular S1027

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 936/16.07.2014, publicat in Monitorul Oficial al Romāniei nr. 540/21.07.2014, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care īn exerciţiul financiar precedent au īnregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Declaratia S1027 actualizata in 12 August 2014

Potrivit pct. 2.13 din anexa la Ordin, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data īnfiinţării pānă la 30 iunie 2014, cele care īn tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat īn inactivitate temporară, cele īnfiinţate īn cursul anului 2014, precum şi persoanele juridice care se află īn curs de lichidare, potrivit legii, nu īntocmesc raportări contabile la 30 iunie 2014, aferent raportări contabile semestriale 06/2014

Modificari:

- s-a scos auditorul din fisierul XML

Declaratia S1027, (ultima versiune) aferent raportări contabile semestriale 06/2013

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, aprobat prin OMFP nr. 1013/ 18.07.2013, publicat in M.O.nr.455/ 24.07.2013, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care īn exerciţiul financiar precedent au īnregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Declaratia S1027, (ultima versiune) aferent raportări contabile semestriale 06/2012

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 879/25 iunie 2012 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care īn exerciţiul financiar precedent au īnregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul īn lei al sumei de 35.000 euro
Formular S1027
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf