Formular S1004

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 Óntocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Declaratia S1004 actualizata in 12 Februarie 2015

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 Óntocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru an 2014

Modificari:

- corectie corelatie F30 rd. 65 = 66 + 69

Declaratia S1004, (ultima versiune) pentru an 2013

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2013 Óntocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din Anexa 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Declaratia S1004, (ultima versiune) pentru an 2012

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2012 Óntocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din Anexa 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
Formular S1004
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf