Formular S1002-S1003-S1005

Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2014 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 Óntocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. din Anexa nr. 1 la Ordinul, ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Declaratia S1002-S1003-S1005 actualizata in 9 Aprilie 2015

Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2014 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 Óntocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. din Anexa nr. 1 la Ordinul, ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru an 2014

Modificari:

- corectie F30, corelatii randuri "din care" cu valori negative

Declaratia S1002-S1003-S1005, (ultima versiune) pentru an 2013

Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2013 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2013 Óntocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. din Anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Declaratia S1002-S1003-S1005, (ultima versiune) pentru an 2012

Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2012 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2012 Óntocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. din Anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Declaratia S1002-S1003-S1005, (ultima versiune) pentru an 2011

Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 Óntocmite de către entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de Óntocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Formular S1002-S1003-S1005
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf