Ghid depunere Formular 710

Declaraţie rectificativă

Cine depunde declaratia?

Declarația rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, declarate în formularele 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, 102 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale” și 103 „Declarație privind accizele”.

Atenție! Sumele înscrise în declarație nu cuprind diferențele de impozite, taxe și contribuții sociale stabilite prin actele de control.

În cazul în care se corectează mai multe obligații fiscale care se referă la aceeași perioadă de raportare, pentru fiecare obligație se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență. Pentru obligații fiscale care privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular pentru obligațiile fiscale aferente fiecărei perioade de raportare.

Unde se depune declaratia?

Declarația rectificativă se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe. În cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declarația rectificativă, corespunzător activității sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat sediul secundar.

Cum se depune declaratia?

Declarația rectificativă se completează cu ajutorul programului de asistență.

Formularul se depune în format hârtie, semnat și ștampilat conform legii, cu codificarea informației prin cod de bare.

Contribuabilii care dețin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf