Ghid depunere Formular 601

Cerere de Óncetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale

Cine depune declaratia?

Se depune de contribuabilii care nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile următoare:

a) întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membri ai întreprinderii familiale;
c) persoane cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane care realizează venituri din profesii libere;
e) persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, sau se află în situaţiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct. I lit.a) - c), pct.II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf