Instructiuni de completare Formular 393

Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România

Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Casetele „Serie licentă de transport” şi „Număr licentă de transport” se completează cu seria şi respectiv numărul licentei de transport acordate de autoritatea competentă, respectiv de Autoritatea Rutieră Română – ARR.

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta ”Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate, înscrie la secțiunea „ Date de indentificare a persoanei impozabile”:

-Denumire/ Nume şi prenume - persoana impozabilă stabilită în străinătate.

-Cod de identificare fiscală - codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

-Domiciliul fiscal - adresa din stăinătate a persoanei impozabile.

Secțiunea „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completează doar în cazul în care depunerea declarației informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

Denumirea/ Nume, prenume – se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Secțiunea “Venituri din vânzarea biletelor”

Se completează cu suma totală a veniturilor obținute în anul precedent din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf