Ghid depunere Formular 393

Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România

Cine depune declaratia?

Formularul "Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care, în cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane.

Unde si cand se depune declaratia?

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul "Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poştă, prin scrisoare recomandată.

Cum se depune declaratia?

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- 1 exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului "Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se obtine prin folosirea programului de asistentă.

Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf