Ghid depunere Formular 392B

Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate Ón anul ...

Cine depune declaratia?

Formularul "Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achizitiile efectuate în anul ...." se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referintă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular în situatia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul de referintă livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul tării şi/sau achizitii efectuate din tară.

Cand se depune declaratia?

Formularul "Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achizitiile efectuate în anul...." se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Unde se depune declaratia?

Formularul "Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achizitiile efectuate în anul...." se depune, în format electronic, astfel:

  • la registratura organului fiscal competent;
  • la poştă, prin scrisoare recomandată.

Cum se depune declaratia?

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

  • 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;
  • 1 exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului "Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achizitiile efectuate în anul...." se obtine prin folosirea programului de asistentă.

Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf