Instructiuni de completare Formular 392A

Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate Ón anul ...

Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA”

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează prin înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO), valabil la finele anului de referintă.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică, ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta ”Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Sectiunea „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaratiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

-Denumirea/ Nume, prenume – se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

-Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

-Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Secțiunea "Cifra de afaceri"

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.

Secțiunea "Livrări de bunuri şi prestări de servicii către:"

Operațiunile care fac obiectul acestei notificări sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul țării.

Rândul 1 – Coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 – Coloana “TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf