Ghid depunere Formular 390

VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare

Cine depune declaratia?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declarația recapitulativă numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru:

 • livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
 • livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 132^1 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
 • prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
 • achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
 • achizițiile de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate.

Cand se depune declaratia?

Declarația recapitulativă se depune lunar, în condițiile prevăzute la art. 156^4 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal.

Unde se depune declaratia?

Declarația recapitulativă se depune, în format electronic, prin una dintre următoarele metode:

 • la registratura organului fiscal competent;
 • la poştă, prin scrisoare recomandată;
 • prin SEN;
 • prin completare, pe pagina de web a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Cum se depune declaratia?

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

 • un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;
 • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al declarației recapitulative se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor impozabile, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

Contribuabilii care dețin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf