Instructiuni de completare Formular 319

Declaraţie de ajustare a pro-ratei potrivit dispoziţiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice

Cartuşul "Date de identificare a solicitantului" conţine:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile stabilite în România;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;

- e-mail - se completează adresa de e-mail la care solicitantul primeşte de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informaţii.

Cartuşul "Ajustarea pro-ratei conţine":

- anul - se înscrie, cu cifre arabe cu 4 caractere, anul pentru care se determină pro-rata definitivă (exemplu: 2010);

- pro-rata definitivă - se completează pro-rata definitivă, calculată potrivit art. 147 alin. (8) din Codul fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf