Ghid depunere Formular 318

Cerere de rambursare TVA

Cine depune declaratia?

Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

Cand se depune declaratia?

Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

Unde se depune declaratia?

Cererea adresată statului membru de rambursare se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Cum se depune declaratia?

Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Programul de asistenţă poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro - "Declaraţii electronice".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf