Ghid depunere Formular 313

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

Cine depune cererea?

Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile şi achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic.

Cand se depune cererea?

Cererea se depune în termen de maximum 9 luni de la sfârşitul anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.

Unde se depune cererea?

Cererea se depune în format electronic la:

- registratura organului fiscal competent;

- poştă, prin scrisoare recomandată.

Cum se completeaza cererea?

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoţit de formularul editat de solicitant cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formatul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către solicitant.

Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatea fiscală sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Modul de completare a formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii”, cod MFP 14.13.03.02/13.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf