Ghid depunere Formular 251

Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice

Cine depune declaratia?

Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul.

Se utilizează la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din străinătate, pe surse şi categorii de venit şi la acordarea creditului fiscal extern.

Unde se depune declaratia?

Circulă:

  • un exemplar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;
  • un exemplar, la contribuabil;

Cum se depune declaratia?

Caracteristici de tipărire:

  • se tipăreşte pe o singură faţă;
  • se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

Se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf