Instructiuni de completare Formular 225

Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentānd plată anticipată trimestrială īn contul impozitului pe cāştigul net anual impozabil pentru cāştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decāt părţile sociale şi valorile mobiliare īn cazul societăţilor īnchise

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DATE PRIVIND STABILIREA PLĂŢILOR ANTICIPATE

rd.1 Câştig cumulat, la sfârşitul perioadei de raportare - se înscrie suma reprezentând câştigurile înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului de raportare de la toţi intermediarii, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
rd.2 Pierdere cumulată, la sfârşitul perioadei de raportare - se înscrie suma reprezentând pierderile înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului de raportare de la toţi intermediarii, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
rd.3 Câştig net, la sfârşitul perioadei de raportare (rd.1 - rd.2) - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre câştigurile (rd.1) şi pierderile (rd.2) înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd.4 Pierdere netă, la sfârşitul perioadei de raportare (rd.2 - rd.1) - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre pierderile (rd.2) şi câştigurile (rd.1), înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.
ATENŢIE: Pentru anul 2010, la rd.1 - 4 se înscriu, după caz, sumele reprezentând câştigurile, pierderile, câştigul net sau pierderea netă înregistrate cumulat începând cu 1 iulie 2010 până la sfârşitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
rd.5 Impozit datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare (rd.3x16%) - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra câştigului net, la sfârşitul perioadei de raportare la care se referă declaraţia (rd.3).
În situaţia în care, la sfârşitul trimestrului de raportare a rezultat pierdere netă din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, la rd.5 se înscrie cifra „0”.
rd.6 Impozit datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare precedente - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului anterior, respectiv se preia suma de la rd.5 din declaraţia depusă pentru perioada de raportare precedentă.
rd.7 Impozit de plată (rd.5 - rd.6) - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre impozitul datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare (rd.5) şi impozitul datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare precedente (rd.6).
Se completează numai în situaţia în care impozitul datorat pe câştigul net
cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare este mai mare
decât impozitul datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare precedente.
rd.8 Impozit de restituit (rd.6 - rd.5) - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre impozitul datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare precedente (rd.6) şi impozitul datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare (rd.5).
Se completează numai în situaţia în care impozitul datorat pe câştigul net
cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare precedente este mai mare decât impozitul datorat pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf